Pages

Showing posts with label ကိုယ္တိုင္ေရးေဆာင္းပါး. Show all posts
Showing posts with label ကိုယ္တိုင္ေရးေဆာင္းပါး. Show all posts

Wednesday, October 24, 2012

ေထာင္က်ေနသလိုပဲ..အေမရိကန္ေရ ့။ မန္းႀကိဳင္ထြန္း။

အလုပ္မွာထိခိုက္ဒါဏ္ရာရၿပီးနားေနလိုက္တာခုခ်ိန္ထိဆို(၇)လရိွၿပီး၊ေဆးလက္မွတ္နဲ ့တရားဝင္နားခြင္ ့တႏွစ္
(၁၂)လတိတိရပါတယ္၊ေနာက္အလုပ္ရွာရေတာ ့မယ္၊အလုပ္ရွာေဖြေပးႀကတဲ ့ေအဂ်င္စီကိုသြားၿပီးအလုပ္
ေလ်ွာက္ထားလိုက္ပါတယ္၊အလုပ္ေတြအမ်ားႀကီးကိုေလ်ွာက္ထားတယ္၊အြန္လိုင္းကေရာ၊စံုလို ့ပါပဲ၊က်ေနာ္အ
တြက္ေတာ ့သိပ္အခက္အခဲမရိွေပမဲ ့၊အရင္တုန္းကနဲ ့မတူေတာ ့တဲ ့ေအဂ်င္စီအာလံုးရဲ ့စည္းကမ္းေတြေၿပာင္း
သြားတာကိုသတိထားလိုက္မိတယ္၊ဒီလိုစည္းကမ္းေတြေၿပာင္းသြားတာက်ေနာ္တို ့မိသားစု(ဒုကၡသည္မိသားစု)
အေရးစိုးရိမ္ပူပန္ေနမိေတာ ့တယ္၊လက္ရိွအေမရိကန္မွာေရာက္ေနတဲ ့အလုပ္ရွာမရေသးတဲ ့သူေတြအမ်ားႀကီး
ေတြ ့ေနရတယ္၊အလုပ္ရၿပန္္ေတာ ့လည္းမၿမဲႀကဘူး၊

 တေန ့မွာ-

က်ေနာ္နဲ ့အတူအလုပ္သြားရွာတဲ ့ဒုကၡသည္တဦး၊ေအဂ်င္စီတခုမွာဆံုတယ္၊အလုပ္ေလ်ွာက္လႊာကိုအဂၤလိပ္
လိုတတ္တဲ ့သူအကူအညီနဲ ့ၿဖည္ ့လိုက္တယ္၊ဒီအဆင္ ့ထိသူ ့အတြက္အဆင္ေၿပတယ္၊အင္တာဗ်ဴးတဲ ့အခါ
မွာေတာ ့သူ ့အရည္အခ်င္းနဲ ့အလုပ္မရႏိုင္ေတာ ့၊အရင္ကဒီေလာက္မခက္ခဲ၊အဂၤလိပ္လိုနည္းနည္းေၿပာတတ္
ရံုနဲ ့အလုပ္ရတယ္၊အခုေတာ ့မရေတာ ့၊အင္တာဗ်ဴးအခန္းမွာ၊အဂၤလိပ္လိုအေၿပာ/အေရး/အဖတ္၊စည္းကမ္း
နဲ ့ညီမွအလုပ္ရေတာ ့မယ္၊ဆိုေတာ ့.က်ေနာ္ဘာေၿပာခ်င္လည္းဆိုရင္၊ဒုကၡသည္စခန္းမွ၊အေမရိကန္လာမဲ ့
သူေတြအဂၤလိပ္စာမတတ္သူေတြ၊ဒုကၡသည္ကိုစာသင္ေပးၿပီးမွအလုပ္ခိုင္းမဲ ့ႏိုင္ငံေတြကိုေရႊးႀကပါ၊ဥပမာ-ေနာ္
ေဝးႏိုင္ငံလိုေပါ ့၊က်ေနာ္ဆီမွာေတြ ့ရတဲ ့ဘဝေမာေနတဲ ့သူေတြကိုႀကည္ ့ၿပီးေနာက္လာမဲ ့သူေတြသူ ့လိုမၿဖစ္
 ပါေစနဲ ့ဆိုတဲ ့စိတ္နဲ ့ပါ၊ၿမန္မာေတြအခ်င္းခ်င္းကူညီေပးလ်ွက္နဲ ့သူ ့တို ့အတြက္ေန ့စဥ္အသစ္ထပ္ထပ္ေရာက္ လာတဲ ့အခက္အခဲမ်ားစြာေတြနဲ ့မို ့လို ့ပါ၊
ဒီအလုပ္ေလ်ွက္လႊာေလးကက်ေနာ္ေလ်ွာက္ထားတဲ ့အလုပ္မ်ားစြာထဲကတခုပါ၊ဒီေလ်ွာက္လႊာကိုေအဂ်င္ ့စီ
မွာဘယ္သူ ့အကူအညီမွမယူရပဲ၊ၿဖည္ ့ရပါလိမ္ ့မယ္၊မၿဖည္ ့တတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ ့၊သြားၿပီး၊က်ေနာ္ေၿပာခ်င္
တာကဒါပါပဲ၊Sunday, October 14, 2012

တခ်ိန္က…က်ေနာ္ႏွင္ ့ေစာေဒးဗစ္ေထာ....(၁၉၈၈၊စက္တင္ဘာလ)/by ေက်ာ္ပ 10.14.2012. by Kyaing Tun on Sunday, October 14, 2012 at 9:50pm ·


၈၈၈၈ အေရးအခင္းၿဖစ္ေနခ်ိန္၊စစ္အာဏာသိမ္းရန္သတင္းကိုႀကားေနရသည္၊အကယ္၍စစ္အာဏာ
သိမ္းလ်ွင္က်ေနာ္တို ့ေက်ာင္းသားေတြကိုဖမ္းဆီးမည္ၿဖစ္သည္၊ဖမ္းဆီးခံၿခင္းထက္ထြက္ေၿပးတိမ္း
ေရွာင္၍တန္ၿပန္ေတာ္လွန္ၿခင္းသည္သာ၍ေကာင္းမည္ဟုေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊အၿခားအဖြဲ ့
(စစ္မႈ ့ထမ္းေဟာင္း၊မ်ိဳးခ်စ္လူငယ္)မွွေခါင္းေဆာင္မ်ားကေဆြးေႏြးႀကသည္၊ေဆြးေႏြးဆံုးၿဖတ္ခ်က္မွာ
ေကအင္ယူအဖဲြ ့ႏွင္ ့ဆက္သြယ္၍၊ၿပန္၍ေတာ္လွန္္တိုက္ခိုက္ရန္ဆံုးၿဖတ္ႀကသည္၊ထိုအစည္းအေဝး
မွေကအင္ယူႏွင္ ့ဆက္သြယ္ရန္ကရင္ဘာသာစကားေၿပာတတ္ေသာေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား
ကိုေကအင္ယူနယ္ေၿမသို ့ေစလႊတ္ရန္ေရႊးခ်ယ္ႀကသည္၊(ထိုစဥ္က၊ဘားအံသပိတ္္စခန္း၊က်ေနာ္ႏွင္ ့
အထိေတြ ့ဆံုးသပိတ္ဦးစီးေခါင္းေဆာင္္မ်ားမွာ၊ဦးယုႏြယ္၊ဦးစန္းေမာင္၊ဦးေမာင္ခ်ိန္္(ဖို ့ေဝး)၊ေဒါက္တာ
ၿမင္ ့ခိ်ဳ (ႀသစီ)တို ့ၿဖစ္သည္၊ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲမွဆန္နီသိန္း၊ေက်ာ္ခင္၊ထြန္းေအာင္၊
ရန္ႀကီးေအာင္၊ဗခန္ ့စိုး(ေနာ ့ကယ္ရိုလိုင္းနား)၊ေက်ာ္ေလးသြယ္(နယူးေရာ ့)တို ့ၿဖစ္သည္)၊ထိုသူမ်ား
မွက်ေနာ္ႏွင္ ့ေက်ာ္ေလးသြယ္ကိုေရႊးခ်ယ္ေစလြတ္ရန္အဆိုၿပဳ၍ေကအင္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္ ့အ
ၿမန္ဆံုးဆက္သြယ္ရန္တာဝန္ခံခဲ ့ရပါသည္။
ဤသို ့ၿဖင္ ့ေစာေဒးဗစ္ေထာႏွင္ ့ေတြ ့ဆံုခဲ ့ပါသည္၊၁၉၈၈၊စက္တင္ဘာလတြင္ၿဖစ္သည္၊ေကအင္ယူ
နယ္ေၿမ၊မဲတေလစခန္း(ခလဲ ့ေဒး)သို ့က်ေနာ္တို ့ဦးစြာေရာက္ခဲ ့သည္၊ထိုစခန္းတြင္ေက်ာင္းသားမ်ား
အေရးကိစၥႏွင္ ့ပတ္သက္၍ေကအင္ယူမွတာဝန္ခံအရာရိွမွာေစာေဒးဗစ္ေထာၿဖစ္သည္၊က်ေနာ္မွတင္
ၿပေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ၊

ပဒိုေစာေဒးဗစ္ေထာကြယ္လြန္ | ABC Radio Australia

ပဒိုေစာေဒးဗစ္ေထာကြယ္လြန္ | ABC Radio Australia

Nan Hla Thein/ September 29, 2012 11:17 AM

September 29, 2012 10:46 AM

Saturday, September 15, 2012

ဗိုလ္ေအာင္ရဲေက်ာ္ႏွင္ ့က်ေနာ္။ မန္းႀကိုင္ထြန္း။ by Kyaing Tun on Saturday, April 30, 2011 at 7:59pm

ေထာင္က်မွပဲေနာင္တရေတာ ့တယ္၊ေထာင္သာမက်ခဲ ့ရင္ဘာေတြဆက္ၿဖစ္အံုးမလဲမသိဘူးလို ့သူကေၿပာဆိုရင္း သူ ့ဘဝအေႀကာင္း ကို စေၿပာ ပါေတာ ့တယ္၊အမွတ္(၅)စစ္ေထာက္လွမ္းေရးတာဝန္နဲ ့သူတာဝန္က်တဲ ့ၿမို ့က ပဲခူးၿမို ့ၿဖစ္ပါတယ္၊ လူငယ္တေယာက္ဆိုေတာ ့လူငယ္ေတြရဲ ့စိတ္ရိွတဲ ့အတို္င္းအမွန္အမွားကိုသိပ္မစဥ္းစားေတာ ့ဘဲလုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ခဲ ့တယ္၊ သူ ့ေႀကာင္ ့လူေတာ္ေတာ္မ်ားေထာင္ထဲ ေရာက္ႀကရတယ္၊ဘုန္းကံ ရိွေနေသးတဲ ့အခိ်န္မွာ မေကာင္းတာလုပ္ေနလည္းမေကာင္းမႈလုပ္ခဲ ့တဲ ့အကိ်ဳးဆက္ကို ခ်က္ခ်င္းၿပန္မခံရဘူး၊ ဘုန္းကံႏုိမ္ ့က်သြားတဲ ့အခါက်ရင္ မေကာင္းမႈလုပ္ခဲ ့တဲ ့အကိ်ဳးဆက္ကိုၿပန္ခံရစၿမဲ၊ေထာင္မက်ခင္ကသူလက္ဖ်ားမွာေငြသီးခဲ ့တယ္၊သူေၿပာ သလိုေတာ ့လည္းၿဖစ္ႏိုင္ပါတယ္၊ဘာေႀကာင္ ့လည္းဆိုေတာ ့ေထာင္ထဲမွာလည္းေငြကိုေရလိုသံုးႏိုင္တာကိုေတြ ့ရလို ့ပဲ၊သာမန္ခ်မ္းသာ သူ တဦး ထက္ေငြကိုသူသံုးေနႏိုင္တယ္ဆိုေတာ ့သူဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာတယ္၊သူေၿပာတာၿဖစ္ႏိုင္တယ္လို ့ယံုႀကည္မိပါတယ္၊သိန္း(၃၀)တန္တဲ ့ေနအိမ္(၁)လံုးကရန္ကုန္မွာ၊သိန္း(၅၀)တန္တဲ ့ေနအိမ္တလံုးက သထံုၿမို ့မွာ၊သိန္း(၄၀)တန္ကြ်ဲေကာၿခံတၿခံကပဲခူးၿမိဳ  ့မွာပါ၊သူဒီေလာက္ခ်မ္း သာတယ္၊ သူမိန္းမနဲ ့ခေလးေတြကရန္ကုန္အိမ္မွာေနတယ္၊သထံုကေနအိမ္မွာက ေနာက္မယားငယ္အသစ္စက္စက္ကေနတယ္၊မယားငယ္နဲ ့တႏွစ္သာေပါင္းရေသးတယ္၊ပဲခူးၿမို ့ကကြ်ဲေကာၿခံကိုေတာ ့နဝတ အစိုးရကသိမ္းလိုက္တယ္၊ဘာေႀကာင္ ့သိမ္းလိုက္သလဲဆိုေတာ ့၊ အဲဒီၿခံႀကီး ထဲမွာၿခံလုပ္အလုပ္သမားမ်ားေရေလွာင္ကန္တူးေဖၚရင္းမေမ်ာ္လင္ ့ပါပဲ၊ေရွးေဟာင္းေရႊေခါင္းေလာင္းကိုေတြ ့ခဲ ့လိုပါပဲ၊ၿခံပိုင္ရွင္ကေအာင္ရဲ ေက်ာ္  ၊ ေရႊေခါင္းေလာင္းႀကီးကဘယ္ေလာက္ႀကီးတယ္ဆိုရင္၊ ပတ္လည္အနား(၅)ေပေလာက္ပဲေဖၚႏိုင္ခဲ ့တယ္၊ခန္ ့မွန္းေၿခအရ သံုးပံုတပံု ေလာက္ပဲတူးႏိုင္ခဲ ့တယ္၊သတင္းေပါက္ႀကားသြားလို ့နဝတ အစိုးရကသိမ္းယူခိ်တ္ပိတ္လိုက္ပါတယ္၊ဒီေရွးေဟာင္းေရႊေခါင္းေလာင္းေတြ ့ရိွတူး ေဖၚမိတဲ ့အတြက္ေအာင္ရဲေက်ာ္ေထာင္ထဲေရာက္လာရတယ္၊သူပိုင္ပစၥည္းဥစၥာေတြကိုနဝတက မတရားသိမ္းပိုက္တယ္ေပါ ့၊ဒီအေႀကာင္းကို ဒီေလာက္ပဲသိခဲ ့ရတယ္၊ကံယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ကဒီအေႀကာင္းကိုဆက္ၿပီးဘာမွမႀကားရေတာ ့ဘူးေၿပာတယ္၊ေထာင္ထဲေရာက္ေတာ ့သူဒီစိတ္
ေတြနဲ ့အရူးတပိုင္းၿဖစ္ေနခဲ ့တယ္၊သူလိုလူမေတြ ့ဘူးခဲ ့ဘူး၊က်ေနာ္နဲ ့အသက္တူတူပါ၊ခ်မ္းသာတာၿခင္းႏိုင္းယွဥ္ႀကည္ ့တယ္၊က်ေနာ္ဘဝနဲ ့မ်ား
ဆီနဲ ့ေရလိုပါပဲ၊အဲဒီတံုးကဆိုက်ေနာ္ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာသလဲေၿပာရရင္၊အိမ္ကေထာင္ဝင္စာလတိုင္းလာမေတြ ့ႏိုင္လို ့ေထာင္ပံုစံဟင္းနဲ ့ပဲ
စားေနခဲ ့တယ္၊ေအာင္ရဲေက်ာ္က်ေတာ ့အၿပင္ကထမင္းဟင္း လခေပး မွာစားတယ္၊စီကရက္ဆို၊၅၅၅ သံုးလံုး၊ မာဘိုရို၊မၿပတ္ခဲ ့ဘူး၊ေထာင္က်
ခ်င္းအတူတူ ငရဲသားဘဝ၊ နတ္သားဘဝ ပံုစံခ်င္းကြဲေသးတယ္၊သူေထာင္(၇)ႏွစ္က်ခ ံရတယ္၊သူကက်ေနာ္ကိုခင္တယ္၊အၿမဲတမ္းသူကူညီမႈကို
က်ေနာ္ရတယ္၊ညီအကိုလိုေနလာခဲ ့ႀကတာပါ၊ က်ေနာ္မွားခဲ ့တယ္ကိုႀကိုင္ထြန္း၊ က်ေနာ္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ေက်ာင္းသားေတြ၊အရပ္သားေတြ
ကိုဒုကၡေတြေပးခဲ ့မိပါတယ္၊အထက္ကအမိန္ ့ေပးခိုင္းေစမႈအရက်ေနာ္လုပ္ခဲ ့တယ္၊ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္မထားခဲ့ဘူး၊ခုေတာ ့က်ေနာ္ဝဋ္လည္ၿပီးေပါ ့သူကိုသနားမိတယ္၊လြတ္ခါနီး(၁)ႏွစ္ေလာက္အလိုမွာသူဘဝကံဆိုးမုန္တိုင္းက်ပါေတာ ့တယ္၊ရန္ကုန္အိမ္မီးေလာင္တဲ ့အထဲပါသြားတယ္၊
မယားႀကီးမ်က္ရည္စက္လက္နဲ ့ေနစရာမရိွေတာ ့သူအေမအိမ္သြားေနခိုင္းရတယ္၊မယားငယ္ကလည္းတစခန္းထလာတယ္၊ေထာင္ထဲအထိ
လာၿပီးလင္မယားခြဲေပးဖို ့လက္မွတ္လာထိုးခိုင္းတယ္၊သူပိုင္တဲ ့အိမ္ကိုမယားငယ္ကိုေပးလိုက္ရတယ္၊မယားငယ္ကေနာက္ေယာကၤ်ားယူလိုက္
တယ္၊သူဘယ္ေလာက္ခံစားရမလဲ၊သူစိတ္ခံစားခ်က္ေႀကာင္ ့မစားႏိုင္၊မအိပ္ႏိုင္ခဲ ့ဘူး၊သူစိတ္က်ေရာဂါၿဖစ္ေနၿပီး၊တေန ့တၿခားခႏၶာကိုယ္ပိန္က်
ေနတယ္၊ေအာင္ရဲေက်ာ္..စိတ္ခိုင္ခိုင္ထားကြာ..ေယာက်ာၤးပဲကြာ.၊ သူအၿမဲတမ္းငိုေကြ်းပူေဆြးေနတယ္၊

ဘုရားသခင္..သူဟာ..သူလုပ္ခဲ ့တဲ ့မေကာင္းမႈေတြကို..သိရိွပါၿပီး..ေနာင္တရေနပါၿပီး..သူကိုသနားသၿဖင္ ့ခြင္လြတ္ေပးေတာ္မႈပါ.. ဝမ္းနည္း ေႀကကြဲၿခင္းမ်ားႏွင္ ့ကင္းေဝးေပးေစေတာ္မႈပါ..သူ၏ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈမ်ားကိုနားစြင္ ့ေတာ္မႈပါ..သူအားထပ္၍ဒုကၡမေရာက္ေစလိုေသာဆႏၵၿဖင္
့ဘုရားသခင္ထံ အကြ်ႏ္ုပ္အသနားခံ..ေတာင္းေလ်ာက္ပါ၏၊

က်ေနာ္ကဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္ပါတယ္၊သူလည္းဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္တယ္၊က်ေနာ္ကသူ ့ကိုဘာသာေရးလုပ္ဖို ့အားေပးခဲ ့တယ္၊အသက္
လြတ္စားခိုင္းတယ္၊ ပုတီးစိတ္၊တရားထိုင္တယ္၊နဲနဲေတာ ့သူစိတ္သက္သာမႈရတယ္၊သူကိုအလုပ္ခိုင္းတဲ ့ဘုတ္ကိုင္ေတြ၊ဝင္းတန္းစီးေတြဆီ
က်ေနာ္သြားၿပီး ေအာင္ရဲေက်ာ္ကိုအလုပ္မခိုင္းေတာ ့ဖို ့က်ေနာ္သြားေၿပာေပးတယ္၊ အလုပ္လုပ္ၿခင္းမွကင္းလြတ္ေပးႀကတယ္၊က်ေနာ္တတ္
ႏိုင္သေလာက္သူကိုကူညီေပးခဲ ့တယ္၊
(က်ေနာ္ကေထာင္ထဲမွာဘာေကာင္မွမဟုတ္ဘူး၊ဒါေပမဲ ့ လူဆိုးေတြ၊လူမိုက္ေတြကႀကီးဆိုးမင္းမႈေနတဲ ့ေနတဲ ့ေနရာမွာကိုယ္ေၿပာတာကိုသူ
တို ့လက္ခံေပးတယ္၊အဲဒါဘာေႀကာင္ ့ပါလဲ၊ ကိုယ္ဘာအမႈနဲ ့ေထာင္က်ပါသလဲ၊ႏိုင္ငံေရးအမႈ၊အေရးအခင္းအမႈ၊တုိင္းၿပည္အတြက္ကိုယ္ကိ်ဳးစြန္ ့ အနစ္နာခံၿပီးေထာင္က်ခံရတဲ ့ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ လူဆိုး၊လူမိုက္ေတြကလူပုဂၢိဳလ္ရဲ ့သမိုင္းကိုႀကည္ ့တယ္၊သူတို ့လည္း ေၿပာပါ တယ္၊ ဝမ္းေရးအတြက္ဆိုးရမိုက္ရတာပါတဲ ့၊မိုက္ခ်င္၊ဆိုးခ်င္လြန္းလို ့မဟုတ္ဘူး၊တိုင္းၿပည္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနႀကတဲ ့သူေတြမေကာင္းလို၊  အစိုးရမေကာင္းလို ့၊ဒါသူတို ့လက္ခံထားတယ္၊ေထာင္ထဲမွာေတာ ့ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကိုစည္းထားေပးႀကပါတယ္၊ေနာက္တခ်က္ကေတာ ့ ေထာင္ေနသားႀကာလို ့ပါ၊အၿပင္ေလာကမွာလည္းလူတေယာက္ရဲ ့သမိုင္းကိုၾကည္ ့သလို၊ေထာင္ထဲမွာလည္းလူတေယာက္ရဲ ့ေထာင္ထဲမွာ ေနတဲ ့သမိုင္းေႀကာင္းကိုႀကည္ ့ႀကတယ္၊)

ေထာင္ထဲမွာေတာ ့သူကိုက်ေနာ္ကူညီေပးႏိုင္ခဲ ့တယ္၊ဒါေပမဲ ့သူကံကမေကာင္းခဲ ့ဘူး၊သူရဲဘက္ေပၚတာထြက္ရေတာ ့မယ္၊ ရဲဘက္ပါၿပီး၊ရဲ
ဘက္ကာဖို ့အခိ်န္မရေတာ ့ဘူး၊သူအိမ္ကိုခ်က္ခ်င္း ေငြမွာတယ္၊ရဲဘက္မထြက္ရေအာင္ေငြဘယ္ေလာက္ကုန္ကုန္၊သူအိမ္ကေငြထုပ္ႀကီးပိုက္
ၿပီးေရာက္လာတယ္၊ေနာက္က်သြားခဲ ့ပါၿပီး၊ သြားခါနီးက်ေနာ္ကိုကန္ေတာ ့သြားတယ္၊သူနဲ ့ဆံုေတြ ့ခဲ ့တဲ့အေႀကာင္းကဒီေလာက္ပါပဲ၊ေနာက္
တလေလာက္အႀကာမွာ ေအာင္ရဲေက်ာ္တို ့နဲ ့အတူတူရဲဘက္ပါသြားတဲ ့အက်ဥ္းသားရဲဘက္တေယာက္ေမာ္လၿမိုင္ေထာင္ကို က်န္းမာေရး
မေကာင္းလို ့ၿပန္ေရာက္လာတယ္၊ ေအာင္ရဲေက်ာ္သတင္းႀကားလိုက္ရပါတယ္၊ နအဖ စစ္တပ္ကရဲဘက္ေပၚတာေတြကိုစစ္ေႀကာင္းရဲ ့အေရွ ့
မွာရိကၡာတဖက္ထမ္းၿပီးေရွ ့ကသြားခိုင္းႀကတယ္၊ရဲဘက္တခိ်ဳ ့မိွဳင္းေတြနင္းမိၿပီးေသႀကရတယ္၊တိုက္ပြဲေတြၿဖစ္ႀကေတာ ့ရဲဘက္ေတြကအရင္
ဆံုးအပစ္ခံရၿပီးေသရတယ္၊ အဲဒီမွာပဲ ေအာင္ရဲေက်ာ္ ေသဆံုးသြားပါတယ္၊ သူရဲ ့ဦးေခါင္းကိုေသနတ္က်ည္ဆံကေဖါက္ၿပီးပြဲခ်င္းၿပီးေသဆံုး
သြားပါတယ္တဲ ့။

ေလာကမွာၿဖစ္ခ်င္တာေတြလည္း မၿဖစ္ဘူး၊မၿဖစ္ခ်င္တာေတြပဲၿဖစ္ေနတတ္တယ္၊ႀကံဳခ်င္တာေတြလည္းမႀကံဳရဘူး၊မႀကံဳခ်င္တာေတြပဲႀကံဳေန
ရတယ္၊အရာရာတိုင္းမတည္ၿမဲၿခင္းနိယာမတရားအတိုင္းရိွမယ္၊ ၿဖစ္မယ္၊ၿဖစ္ၿပီးရင္ပ်က္မယ္၊ေတြ ့ႀကမယ္၊ေတြ ့ႀက၊ဆံုႀကၿပီးရင္၊ခြဲခြါရအံုးမယ္၊
ေလာကနိယာမတရား ဆိုပါလား...။

ေက်ာ္ပ

Friday, April 27, 2012

က်ေနာ္တို ့ၿမိဳ ့ကဇတ္လမ္း။ မန္းႀကိဳင္ထြန္း။

ကားေမွာက္ၿပီးသားကေသသြားတယ္၊ဖခင္ကထိခိုက္ဒဏ္ရာရတယ္၊အဲဒီမိသားစုမွာဘယ္ေလာက္စိတ္ဆင္းရဲေနမလဲေတြးႀကည္ ့၊ရပ္
ေဆြ၊ရပ္မ်ိဴးဆိုေတာ ့အားလံုးကကူညီႀကပါတယ္၊ေသဆံုးသြားတဲ ့သူကခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တေယာက္ပါ၊သူ ့မိသားစုအေရးကိစၥ
ေတြကို၊သူတို ့ရဲ ့အသင္းေတာ္က၊အားလံုးကူညီေဆာင္ရႊက္ေပးေနတယ္၊ဒီလိုသာေရး၊နာေရးကိစၥေတြမွာက်ေနာ္ကရပ္မိ၊ရပ္ဖအေနနဲ ့
လိုက္ၿပီးကူညီေပးတာပါ၊ဒီမိသားစုေတြကိုဘယ္လိုကူညီေပးရမလဲ၊ဒီမိသားစုကိုဘယ္သူကကူညီေပးေနလဲ၊ဆိုတာအရင္ဆံုးေလ ့လာ
ပါတယ္၊ေစတနာနဲ ့ကူညီတာမွန္ေပမဲ ့ေစတနာမၿဖစ္ဘဲ၊ေဝဒနာၿဖစ္ရတာမ်ိဳးရိွတတ္တဲ ့သေဘာ၊သတိထားကူညီေပးတဲ ့ႀကားကၿပႆ
နာေတြက၊အဖက္ဖက္ကဆက္စပ္ၿပီး၊ေၿပာဆိုလာႀကတာၿပန္ႀကားရေရာ၊ဘာလုပ္လုပ္က်ေနာ္တို ့မွာ(ပုဂၢိလ္ေရးမုန္းတီးမႈ၊သူ ့ဖက္ကိုယ္
ဖက္၊တေယာက္နဲ ့တေယာက္နဲ ့မနာလိုတိုက္ခိုက္ႀက၊ေကာင္းတာဘယ္ေလာက္ပဲလုပ္၊မေကာင္းေၿပာတတ္တဲ ့ပတ္ဝန္းက်င္တခုလို ့
ၿဖစ္ေနတဲ ့အက်င္ ့ဆိုး၊)လုပ္သေလာက္မေအာင္ၿမင္ခဲ ့၊ညီညႊတ္ႀကဖို ့အေရး၊လုပ္တဲ ့သူသာစိတ္ေမာ၊လူေမာ၊ဘယ္သူဘဲဦးေဆာင္လုပ္
လုပ္၊လုပ္တဲ ့သူရဲ ့သမိုင္းေတြမေကာင္းေၿပာခံရ၊ဒါေတြထားလိုက္ေတာ ့။
အဲဒီမိသားစုအေရးကိစၥကိုၿပန္ေၿပာရရင္၊ေသဆံုးသြားတဲ ့သူနဲ ့ပတ္သက္တဲ ့ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္တခုကအစစအရာရာလိုက္ၿပီးကူ
ညီေဆာင္ရႊက္ေနတဲ ့အခ်ိန္မွာ၊ကူညီေပးဖို ့ေနာက္တဖြဲ ့က၊အရင္ဆံုးကူညီေပးေနတဲ ့သူေတြကိုဘာမွအသိမေပး၊မေဆြးေႏြးဘဲ၊ဝင္ၿပီးကူ
ညီႀကေတာ ့၊ၿပႆနာကက်ေနာ္ဆီေရာက္လာပါေရာ၊က်ေနာ္ကိုရပ္မိ၊ရပ္ဖလို၊လူႀကီးတေယာက္လိုသေဘာထားတဲ ့သူေတြကေပါ ့၊လူ
တိုင္းေတာ ့ဒီလိုသေဘာမထားႀကပါဘူး၊ဒီကိစၥကလည္း၊အိမ္မွာေအးေအးေဆးေဆးထိုင္ေနတဲ ့က်ေနာ္ဆီကိုေရာက္လာေတာ ့လဲလုပ္
ေပးရေတာ ့မဲ ့သေဘာမဟုတ္လား၊သာေရး၊နာေရးပါဗ်ာ၊ၿပႆနာတက္ေနလို ့ရွင္းေပးပါဆိုလို ့၊က်ေနာ္ကဒီမိသားစုကိုကူညီေနတဲ ့
အရင္အဖြဲ ့ရယ္၊ေနာက္အဖြဲ ့ရယ္ေတြ ့ဆံုၿပီး၊အရင္ေဆြးေႏြးဖို ့လိုတယ္၊ဘာ၊ဘယ္လို၊ဘယ္ေနရာေတြမွာေပါ ့၊ဒီထက္ေကာင္းေအာင္ ညိွႏွဳိင္းဖို ့ပါ၊မိသားစုကစိတ္ဆင္းရဲေနတဲ ့အခ်ိန္၊ဒီလိုၿပႆနာေတြက၊ေက်ာ္မေကာင္း၊ႀကားမေကာင္းဗ်ာ၊ခင္ဗ်ားတို ့ႀကည္ ့လုပ္ႀကပါ၊
သူလည္းကူညီမယ္၊ငါလည္းကူညီမယ္နဲ ့ၿဖစ္ေနတာ၊ေသတာကတေယာက္ထဲ၊အေလာင္းေၿမေနရာကႏွစ္ေနရာၿဖစ္ရေတာ ့မလိုမ်ိဳး၊
ကိုယ္လူမ်ိဳးကိစၥကိုကိုယ္လူမ်ိဳးဘာသာ၊ေၿဖရွင္းႀကဖို ့အႀကံေပးလို ့မဆံုးေသးဘူး၊ဘယ္ကေန၊ဘယ္လိုသတင္းကေရာက္သြားတယ္
မသိဘူး၊N.G.O လူမ်ိဳးၿခားေတြကေခၚယူေၿဖးရွင္းေပးရတဲ ့အဆင္ ့ထိေရာက္သြားတယ္၊ကိုယ္ ့လူမ်ိဳးေတြဘယ္အဆင္ ့ကိုေရာက္
သြားလဲ၊ဒီလိုသာေရးနာေရးကိစၥေတြမွာကုသိုလ္ရေရးသာေရွးထားရမဲ ့အခ်ိန္၊ပုဂၢိဳေရးမုန္းတီးမႈေတြခဏဖယ္ထားရမွာမဟုတ္လား၊
အခုေတာ ့N.G.O ကေၿဖးရွင္းေပးလိုက္လို ့ဒီၿပႆနာေၿပလည္သြားပါၿပီး၊ေသေနတဲ ့မသာလည္းစိတ္ေအးေလါက္ေရာေပါ ့။

မန္းႀကိဳင္ထြန္း။

Wednesday, March 14, 2012

ဘဝတိုက္ပြဲ၊နိဂံုးခ်ဳပ္၊ အပိုင္း(၁)။ မန္းႀကိဳင္ထြန္း။ By Kyaing Tun · Monday

တေန ့မွာ၊အလုပ္လုပ္ေနရင္းညာဖက္လက္ေမာင္းကနာလာေတာ ့၊လက္နာတဲ ့အေႀကာင္း၊ မန္ေနဂ်ာကိုသြားေၿပာတယ္၊ မန္ေနဂ်ာက ဆရာဝန္ သြားၿပခိုင္းတယ္၊ဆရာဝန္ကစစ္ေဆးၿပီး၃ေပါင္ထက္ပိုတဲ ့အေလး မ မရဘူးေဆးလက္မွတ္ေရးေပးလိုက္တယ္၊ အဲဒီေဆးလက္ မွတ္ကိုမန္ေနဂ်ာကိုၿပန္သြားေပးတယ္၊မန္ေနဂ်ာက၊ေဆးစာဖတ္အၿပီး၊က်ေနာ္ကို၊Production  လိုင္းကအလုပ္ကိုမခိုင္းေတာ ့ဘဲ၊ Packing လိုင္းမွာ၊လုပ္ႏိုင္သ ေလာက္လုပ္ႀကည္ ့၊မလုပ္ ႏိုင္ရင္သူ ့ကိုလာေၿပာလို ့ေၿပာပါတယ္၊က်ေနာ္လည္းလုပ္ႏိုင္သေလာက္လုပ္မယ္လို ့အား တင္းၿပီးလုပ္တယ္၊မုန္  ့့ဘူး ေတြကိုတံဆိပ္ကပ္၊ပလပ္စတစ္မုန္ ့ခြက္ေတြကိုေနရာထားေပး၊မုန္ ့ေတြကိုေကာက္ယူၿပီးပလပ္စတစ္ ခြက္ထဲ ထည္ ့ရတာ၊ေပါ ့ေပါ ့ပါးပါးဆိုေပမဲ ့ လက္နာေနေတာ ့ၿမန္ၿမန္မလုပ္ႏိုင္ဘူး၊မုန္ ့ေတြႀကမ္းခင္းေပၚႀကကုန္ေရာ၊ဒီေနရာမွာမလုပ္ႏိုင္ေတာ ့ေနာက္တေနရာလုပ္ခိုင္းၿပန္တယ္၊အဲဒီေန ရာက၊မုန္ ့ဘူးေတြစက္ထဲကေနတစကၠန္ ့ကိုတဘူး ႏွဳန္းနဲ ့ထြက္လာတာ၊မုန္ ့ဘူးေတြကို ေကာက္ၿပီး မုန္ ့ဖါထဲထည္ ့ရမွာေလ၊ အဲဒီမုန္ ့ဘူးတဘူး က(၃)ေပါင္မရိွဘူးဆိုေပမဲ ့၊ညာသန္တေယာက္၊ညာဖက္လက္နာေနေတာ ့၊မလုပ္ ႏိုင္ၿပန္ဘူး၊ စူပါဗိုက္ဆာကလည္းက်ေနာ္ကိုတႀကည္ ့ႀကည္ ့နဲ  ေပါ ့၊သူစိတ္အေတြးထဲမွာေတာ ့သူခိုင္းတဲ ့ အလုပ္ကတရားပါတယ္လို ့ယံုႀကည္ေနမွာပါ၊ဆရာဝန္က(၃)ေပါင္ထက္ပိုတဲ ့အေလးကိုပဲမလုပ္ ခိုင္း တာေလ၊ ဒီအလုပ္ကမေလးေပမဲ ့လက္မနားရဘဲ၊အဆက္မၿပတ္ လုပ္ရတဲ ့အလုပ္၊ ဒီအလုပ္ကို Repetitive လို ့ေခၚတယ္၊လက္ကလုပ္ေလနာ ေလၿဖစ္လာတာနဲ ့မန္ေနဂ်ာကို၊ က်ေနာ္လက္အရမ္းကိုက္ လာလို ့သြားၿပန္ေၿပာတယ၊္ မန္ေနဂ်ာကဆရာဝန္သြားၿပန္ထပ္ၿပ ပါ၊ေနာက္ေနအလုပ္ မလာနဲ ့ေတာ ့လို ့ေၿပာတယ္။

အိမ္အၿပန္လမ္းမွာ၊အေတြးမ်ားေယာက္ယွက္ခပ္ေနတယ္၊စိုးရိမ္စိတ္တခုကရပ္တည္ေရး၊အခုလိုၿဖစ္ေတာ ့ေနာင္ေရးဘယ္လိုလဲ၊အိမ္ ေရာက္ေတာ ့မိန္းမကိုေၿပာၿပလိုက္တယ္၊ က်ေနာ္မိန္းမက၊အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ ့ရင္အိမ္လခဘယ္လို ့ေပးရမလဲလို့ေမးလာတယ္၊ ရုတ္ တရက္သူ ့အေမးကိုမေၿဖႏိုင္ခဲ ့ဘူး၊ေနာက္တေန ့မွာ Human Resources Manager ကဖုန္းဆက္တယ္၊သူနဲ ့လာေတြပါ တဲ ့၊ အဲဒီေန ့ကစၿပီးအိမ္မွာနားေန၊ေဆးစား၊ေလ ့က်င္ ့ခန္းလုပ္ေနတာ ပါ၊ အလုပ္လုပ္ေနရင္းက၊လက္ေမာင္းအဆစ္ ကနာလာတာကိုေတာ ့သတိထား မိတယ္၊ဘယ္ လက္္နဲ  ့ညာလက္ကအလုပ္လုပ္္ၿခင္းအတူတူဘယ္လက္ကဘာမွမၿဖစ္ဘူး၊ က်ေနာ္ကညာ သန္ ၊ ခုဆို ဒီညာဖက္လက္္က တခုခုကိုကိုင္လိုက္ရင္၊မၿမဲေတာ ့၊အေပါ ့ပါးဆံုးအလုပ္၊မ်က္ႏွာ သစ္၊သြားတိုက္၊တာေတာင္္လက္ကနာေနတယ္၊ခုေတာ ့ညာလက္နဲ ့မကိုင္ ႏိုင္တဲ ့ပစၥည္းကို ဘယ္လက္နဲ ့ကိုင္တယ္၊ ပကတိအတိုင္းဒီလက္ၿပန္ေကာင္းႏိုင္ပါ ့အံုးမလားေတြးေနမိတယ္၊က်ေနာ္သူငယ္ခ်င္း တ ေယာက္ေၿပာတယ္။

ဒီလိုေရာဂါ မ်ိဳးၿဖစ္တဲ ့လူေတြအမ်ားႀကီး ၊ဒီေရာဂါ မ်ိဳးကအဆစ္နဲ ့ပတ္သက္တဲ ့ေရာဂါ၊ဘယ္ ေတာ ့မွ မေပ်ာက္ဘူးတဲ ့၊ေဆးေသာက္ခိ်န္ ခဏေတာ ့သက္သာသလိုထင္ရေပမဲ ့တကယ္ ေတာ ့ေရာဂါကရိွေနၿမဲပဲတဲ ့၊က်ေနာ္လို ့အေလးအပင္၊မရတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲနဲ ့တခ်ိဳ ့လူေတြ မွာလည္းၿဖစ္တယ္၊ သူ ့သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ဆိုတံတားဂိတ္တခုမွာ၊ကားခေကာက္တယ္၊လက္ တဖက္နဲ ့ပိုက္ဆံေပး/ယူူလုပ္ရတယ္၊ ႀကာလာေတာ ့၊အဲဒီလူလက္ေမာင္းၿပဳတ္သြားၿပီးေဆးနားလိုက္ရတယ္တဲ ့၊ က်ေနာ္ေတာင္အံ ့ႀသသြားတယ္။

က်ေနာ္လုပ္ခဲ ့တဲ ့အလုပ္ေတြက၊ပထမပီဇာမုန္ ့လုပ္ငန္း၊ ဒုတိယ ပလပ္စတစ္ခြက္လုပ္ငန္း၊ တတိယ ေခ်ာကလက္မုန္ ့လုပ္ငန္းေတြပါ၊ ပထမအလုပ္ကဖီဇာမုန္ ့လုပ္တဲ ့ဆိုင္၊တနာရီ(၈) ေဒၚလာ၊ က်ေနာ္အိမ္နဲ ့အလုပ္က(၅)မိုင္ေလာက္ေဝးပါတယ္၊ စက္ဘီးတစီးအၿမန္ဝယ္ၿပီး အ လုပ္ဆင္းပါတယ္၊အလုပ္ၿပန္ခိ်န္ကည(၁၀)နာရီ၊ဒုတိယအလုပ္ကပလပ္စတစ္ခြက္လုပ္တဲ ့စက္ ရံုပါ၊အလုပ္ခိ်န္ကညဖက္၊မနက္မွအ လုပ္ ၿပန္ရတယ္၊တတိယအလုပ္(ယခု)ကေခ်ာ္ကလက္မုန္ ့ ထုတ္လုပ္တဲ ့စက္ရံုပါ၊ အေမရိကန္ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကစေရာက္ခဲ့တယ္၊အလုပ္ နဲ ့ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္ကံမေကာင္းဘူးလို ့သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ကိုေၿပာၿပတယ္၊ သူကိုအလုပ္ရကံေကာင္း တယ္လို ့က်ေနာ္ၿမင္တယ္္၊ ေအးေအးေဆးေဆးထိုင္ၿပီးလုပ္ရတာ၊သူကဘယ္ကံေကာင္းမလဲ သူငယ္ခ်င္းရာ၊ငါမွာတေနကုန္ထိုင္ရလို ့ခါးေတြနာ၊မ်က္စိေတြကိုက္တာ တဲ ့၊ ခုသူလည္းမ်က္မွန္ပါဝါေတြတိုးေနရပါၿပီး၊အလုပ္ကကြန္ၿပဴတာနဲ ့လုပ္ရတာကိုး၊အိမ္ကကြန္ၿပဴတာကိုမႀကည္ ့ ခ်င္ေလာက္ေအာင္မုန္း တယ္လို ့သူေၿပာတယ္၊မ်က္စိကိုက္တဲ ့ေရာဂါတဲ ့သူေဆးစားေနရ တယ္္။က်ေနာ္ကိုေဆးကုသေနကာလမွာ၊ တလကို(၁၀၀၀ Insurance  Co, ကၿပန္ေပးပါ တယ္၊(၄)လႀကာၿပီးတဲ ့အထိေဆးစားေပမဲ ့လည္းလက္ကအရင္လိုပဲ၊ မသက္သာခဲ ့ဘူး၊အဲဒီေတာ ့ဆရာဝန္ကေဆးထိုး မယ္၊ မေပ်ာက္ရင္ခြဲစိပ္မယ္လို ့ေၿပာတယ္၊က်ေနာ္လည္း ေဆးထိုးဖို ့ကိုလိုက္ၿပီးေလ ့လာၿပန္တယ္၊ ေဆးထိုးခံခဲ ့ဘူးတဲ ့သူငယ္ခ်င္းေတြ ကအႀကံေပးတယ္၊ သူတို ့တံုးကလည္းေဆးထိုးခဲ ့ေပမဲ ့တႏွစ္ေလာက္သက္သာခဲ ့ၿပီးေနာက္မွာဒဏ္ရာကၿပန္ေပၚလာတယ္၊ေဆးထိုးလို ့  မေပ်ာက္ဘူး၊ ဆရာဝန္ထိုးမဲ ့ေဆးဟာအကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးထိုးမွာ၊ဒီ ေဆးဟာအနာကိုေခတၱသက္သာေစတယ္၊လံုးဝေပ်ာက္သြားတာ မဟုတ္ဘူး၊ဆိုးက်ိဳးကရိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီေတြကိုခမ္းေခ်ာက္ေစတာပဲ၊အႀကိမ္မ်ားမ်ားဆက္ထိုးေနရင္အရိုးေတြကရိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီေတြခမ္းေခ်ာက္  ၿပီး၊အရိုးေတြက်ြတ္ဆတ္ေစတယ္၊တခုခုနဲ ့အဲဒီေနရာကိုထပ္ၿပီးထိခိုက္ခဲ ့ရင္အ ရိုးက်ိဳးပ်က္ၿပီး၊သံုးမရတဲ ့လက္အေၿခအေနကိုေရာက္သြား မယ္၊ ဆိုေတာ ့က်ေနာ္ကိုေဆးမထိုး ဖို ့အႀကံေပးပါတယ္၊က်ေနာ္ေဆးထိုးခံလိုက္ရင္က်ေနာ္လက္က ေနာက္ဆံုးအဲဒီလိုၿဖစ္မွာကိုစိုးရိမ္မိ တယ္၊ ဆရာဝန္ကိုေမးႀကည္ ့ေတာ ့၊ေဆးထိုးကုသမႈက အနာကိုလံုးဝေပ်ာက္သြားရမယ္လို ့သူဂတိမေပးဘူး၊ေဆးထိုးလို ့မွမေပ်ာက္ရင္ ခြဲစိပ္ရပါမယ္။ေဆးထိုးလို ့လက္ကပိုဆိုးသြားကိုစိုးရိမ္မိတယ္၊တသက္လံုးအလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ ့ရင္အခက္၊ဒါေႀကာင္ ့လည္းေဆးထိုးဖို ့
ကိုၿငင္းလိုက္ပါတယ္၊ေဆးထိုးဖို ့့ၿငင္းလိုက္တဲ ့ေန ့ကစၿပီးInsurance  Co, ကေထာက္ပံ ့ေႀကးၿဖတ္လိုက္ပါတယ္၊ေဆးမထိုးတာကိုလူနာ တေယာက္ကၿငင္းပိုင္္ခြင္ ့ရိွတယ္၊Insurance Co,ရဲ ့ေပၚလစီမွာက်ေတာ ့၊ ေပၚလစီအတိုင္းလိုက္နာမႈမရိွတဲ ့အတြက္၊ ေထာက္ ပံ ့ေႀကး မေပးေတာ ့ဘူး။
ေဆးထိုးဖို ့ၿငင္းဆိုတဲ ့လူနာတေယာက္အဖို ့အၿခားေရႊးခ်ယ္ခြင္ ့ဘာမွမရိွု၊ဆိုတဲ ့Insurance Co, ရဲ ့ေပၚလစီကိုေတာ ့မတရားဘူးလို ့ထင္ တယ္၊သူတို ့ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ ကို သေဘာမတူရင္၊ဆက္လုပ္ႏိုင္တဲ ့လူနာရဲ ့အခြင္ ့အေရးေတြကိုလမ္းေႀကာင္းေပးလာတယ္၊(၄)လႀကာတဲ ့ အထိ Insurance Co, က၊ေဆးကုသခိုင္းတဲ ့ေဆးခန္းမွာကုသခံခဲ ့တယ္၊က်ေနာ္အထင္ေတာ ့၊က်ေနာ္ကိစၥကို ၿမန္ၿမန္ၿဖတ္ခ်င္ပံုရတယ္၊ ဆရာဝန္က Insurance Co,ကဌားထားတာဆိုေတာ ့၊ Insurance Co,ရဲ ့အလိုက်လုပ္ေပးေနပံုရတယ္၊လူနာအေၿခအေနကိုထည္ ့မစဥ္း စားေပးေတာ ့ဘူး

Tuesday, January 24, 2012

အခြန္ ၊ Tax claim ၊ (ေငြေတာင္းဆိုၿခင္း)။ မန္းႀကိုင္ထြန္း။


ဒီေန ့ Tax သြားလုပ္ပါတယ္၊ဒီႏွစ္က်ေနာ္ရဲ ့ဝင္ေငြက၊မႏွစ္ကထက္မ်ားတယ္၊မႏွစ္က ေဒၚလာ ၁၂၀၀၀၊ဒီႏွစ္က ေဒၚလာ   ၁၉၀၀၀၊ မႏွစ္ကနဲ ့စာရင္ေဒၚလာ ၇၀၀၀ပိုမ်ားလာတယ္ေပါ ့၊က်ေနာ္ကဇီးရုိးနဲ ့အခြန္ေငြကိုေဆာင္ထားတယ္၊၊ၿပန္ claim တဲ ့အခါက်ေတာ ့၂ဦးနဲ ့ၿပန္ေတာင္း ဆို ခဲ ့တယ္၊ဒီႏွစ္မွာ ေဒၚလာ ၁၄၀၀ ဘဲရမယ္လို ့အက်ိဳးေဆာင္႒ာနကတြက္ေပးလိုက္တယ္၊ဒီထက္ပိုၿပီးရေအာင္တြက္ေပး ဖို ့ေတာင္းဆိုေတာ ့၊ ဒီထက္ပိုၿပီးမရႏိုင္ေတာ ့ဘူးလို ့ေၿပာပါတယ္၊မႏွစ္ကထက္စာရင္၊ ဒီႏွစ္မွာပိုရမယ္လို ့ထင္ခဲ ့တယ္၊ခုေတာ ့ထင္သလိုမၿဖစ္ခဲ ့ဘူး၊ ဘာေႀကာင္ ့ဒီေလာက္ဘဲရတာလဲေမးေတာ ့သူတို ့ကဒီလိုရွင္းၿပပါတယ္၊မႏွစ္ကအခြန္ေဆာင္ၿပန္ရေငြႏွင္ ့သမၼတအိုဘားမားက တေယာက္ကို ေဒၚလာ ၄၀၀ ထပ္ပိုေပးခဲ ့တယ္၊ဒီႏွစ္အဲဒါမေပးေတာ ့ဘူး၊အေမရိကန္စီးပြါးေရးက်ဆင္းသြားတဲ ့အေႀကာင္းရင္းေႀကာင္ ့ပဲ၊လင္မယားႏွစ္ေယာက္ (ကေလးမရိွ) ရဲ ့ဝင္ေငြဟာ တႏွစ္ကို ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ရင္အစိုးရကိုၿပန္ေလ်ွာ္ရမယ္ဆိုပါတယ္၊က်ေနာ္တို ့လင္မယား ၂ေယာက္ဝင္ေငြကေဒၚ
လာ ၂၂၀၀၀ ၿဖစ္ေနတယ္၊ဒီေလာက္ရတာကံေကာင္းတယ္ဆိုတယ္၊အေမရိကန္မွာပိုက္ဆံမ်ားမ်ားရေအာင္အလုပ္လုပ္ေလေလ၊အစိုးရကို မ်ားမ်ားေလ်ွာ္ရေလေလဘဲ၊တေယာက္ထဲသမားေတြေသေပါ ့၊ကေလးအမ်ားႀကီးရိွတဲ ့သူေတြ၊ကေလးတေယာက္ကိုေဒၚလာ ၁၀၀၀၊ပိုရမယ္၊
ကေလးမ်ားတဲ ့မိသားစုေတြပိုရတယ္၊ဒီအခ်ိန္မွာေပ်ာ္တဲ ့သူကေပ်ာ္၊မွိဳင္တဲ ့သူေတြကမိွဳင္ေနႀကတယ္၊ဒီႏွစ္က မွန္းခ်က္နဲ ့ႏွမ္းထြက္မကိုက္။


မန္းႀကိုင္ထြန္း။

Saturday, January 21, 2012

ေၿခလွမ္း ၁၀၀ မွ ပထမဆံုးေၿခလွမ္းမ်ား။ ေကာက္ႏုတ္တင္ၿပသူ၊မန္းႀကိုင္ထြန္း။


မင္းစိုးစံ

ဗမာစစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ရဲ့ေစတနာဟာ ဒီကေန႔အထိ ျပည္ေထာင္စုဘြားတိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ ျပည္သူလူထု တရပ္လုံးအေပၚ ဘာမွ်ေျပာင္းလဲမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ျပေနတာမို႔ မိုးလုံးျပည့္လိန္ညာေနသည့္ ဆိုတဲ့ နာမ၀ိ ေသသကို သုံးစြဲလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဘို႔ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေနစဥ္မွာ တဘက္နဲ႔တဘက္အထင္အျမင္လြဲေအာင္ တမင္ေရးလိုက္ တာမဟုတ္ေၾကာင္းပါ။


လႊတ္ေတာ္မွာ စစ္တပ္က၂၅%ေနရာယူထားတယ္၊က်န္တဲ့၇၅% ထဲက စစ္အစိုးရကေန အရပ္သားအစိုးရအျဖစ္
ေျပာင္းလိုက္တဲ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ဆိုလား ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုလား အဲဒီ အဖြဲ႔က ၅၀%ေလာက္ေနရာယူထားေလေတာ့ က်ဳပ္
အေနနဲ႔ ဗမာစစ္အစိုးရ လို႔ေခၚရတာပါ။
------------------------------------------------------------------------------------


ေကအိုင္အို၊တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး၊ဦးလနန္

က်ေနာ္တို႔ ဘက္က အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းေရးဆိုတာကို အဓိကမထားပဲနဲ႔ နိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးဖို႔ပဲ ေျပာဆိုတာေပါ့ေနာ္ ပင္လုံကို အေျခခံတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ့အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးပိုင္ခြင့္ ကိစၥ အဓိကထားၿပီး ေဆြးေႏြး တာ မ်ိဳးရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ကေန စာနဲ႔တင္ျပထားတဲ့ အခ်က္ေတြရွိတယ္ ဒီေန႔အစည္းအေဝး မွာလည္း အဲဒီကိစၥေတြ ေတာ္ေတာ္ေျပာဆိုျဖစ္တယ္လို႔ သိရတယ္။

Wednesday, January 18, 2012

က်ေနာ္ငယ္ငယ္ကအလြတ္ဆိုမရခဲ ့ေသာကဗ်ာတပုဒ္ ။ မန္းႀကိဳင္ထြန္း။

ဇြန္ပန္းရံုအနီး
ႏြံထဲလွည္းဘီးကၽြံေနသည္
ကူ၍တြန္းေပးႀကပါ
ေလးလြန္း၍မတြန္းႏိုင္ဘူးလား
ၿပိဳင္တူတြန္းလ်ွင္...ေရြ ့ႏိုင္ပါသည္။
မွန္ပါသည္....
က်ေနာ္တို ့ ၿပိဳင္တူတြန္းလ်ွင္....
က်ေနာ္တို ့ ၿပိဳင္တူတြန္းလ်ွင္....။
မန္းႀကိ ုင္ထြန္း။

Saturday, January 14, 2012

P.A.B အထက္တန္းေက်ာင္း၊ႏို ့ဘိုးဒုကၡသည္စခန္း၊ထိုင္းႏိုင္ငံ။

တခိ်န္ကက်ေနာ္စာသင္ခဲ ့တဲ ့စာသင္ေက်ာင္းေလးပါ၊အဲဒီေက်ာင္းမွာက်ေနာ္က ဒုတိယတန္း၊ တတိယတန္း၊ စတုတၱတန္းခေလးေတြကိုသခၤ်ာဘာသာသင္ႀကားေပးခဲ ့တယ္၊ဒုကၡသည္စခန္းဆိုေတာ ့ပညာသင္ႀကားေရး မွာအားနည္းခ်က္ေတြကအမ်ားႀကီး၊ဘယ္လိုဘဲၿဖစ္ၿဖစ္အေကာင္းဆံုးၿဖစ္ေအာင္ေတာ ့သင္ႀကားခဲ ့ပါတယ္၊ က်ေနာ္တို ့တံုးကေက်ာင္းရဲ ့အေၿခအေနကသိပ္မဆိုးဘူးလို ့ေၿပာရမယ္၊ဘာလို ့လဲဆိုေတာ  ့Z.O.A တို ့လို အန္ဂ်ီအို၊ကူညီေထာက္ပဲ ့မႈေတြရိွတယ္၊အၿခားကူညီေထာက္ပဲ ့မႈေတြလည္းရတယ္၊ခုခ်ိန္မွာေတာ ့ကူညီ
ေထာက္ပံ ့မႈေတြကနည္းသြားၿပီး၊ေနာက္ဆိုရင္ဘယ္လိုၿဖစ္လာမလဲဆိုတာေတာင္မသိႏိုင္ဘူး၊ဒုကၡသည္စခန္း
မွာေနႀကတဲ ့လူေတြကလည္းသူတို ့သားသၼီးေတြကိုပညာတတ္ေစခ်င္တယ္၊အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ ့ဒုကၡသည္ စခန္းမွာေနႀကရတယ္၊သူတို ့ရဲ ့သားသၼီးေတြကိုပညာသင္ဖို ့ေက်ာင္းကိုလြတ္တယ္၊ေက်ာင္းစာကိုစိတ္ဝင္စား
တဲ ့ခေလးေတြကအနည္းေလး၊အိမ္မွာမေပ်ာ္လို ့သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ ့ေက်ာင္းမွာလာေပ်ာ္ရတာကိုသေဘာက်
ေနႀကတာကအဓိက၊စာသင္ဖို ့လာႀကတာမဟုတ္တာကအမ်ားသား၊ဒီေတာ ့ေၿပာခ်င္တာကမိဘမ်ားကို၊အိမ္
တြင္းေရးကိစၥမ်ားကိုခေလးမ်ားဆီသို ့မကူးဆက္ေစခ်င္၊က်ေနာ္ဆိုေက်ာင္းသားေတြဆီကပညာအမ်ားႀကီးရ
ခဲ ့တယ္၊ခေလးေတြရဲ ့အေႀကာင္းေတြကေတာ့အမ်ားသား၊ခေလးေတြရဲ ့ပညာေရးဟာတကယ္အေရးႀကီးပါ
တယ္၊သူတို ့ဘဝ၊သူတို ့ပတ္ဝန္းက်င္တိုးတက္ဖို ့အတြက္၊လက္ေတြ ့အသံုးခ်တတ္ဖို ့ပညာတတ္ဖို ့လိုပါ တယ္၊ခေလးကိုေက်ာင္းလြတ္ေပးလိုက္ရံုနဲ ့ဒီခေလးပညာတတ္မၿဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ဆရာ၊မိဘ၊ေက်ာင္းသား၊ဒီ(၃)
ဦးစလံုးရဲ ့စြမ္းေဆာင္မႈ၊အားေကာင္းပါမွဒီခေလးဟာအရည္အေသြးၿမင္ ့မားလာၿပီးပညာတတ္ၿဖစ္လာမယ္၊
ဒီခေလးေတြကိုပညာတတ္တဲ ့ခေလးေတြၿဖစ္လာေအာင္၊က်ေနာ္တို ့အားလံုးကူညီႀကပါစို ့။


မန္းႀကိဳင္ထြန္း။Saturday, January 7, 2012

အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင္ ့လြတ္လပ္စြာေၿပာဆိုခြင္ ့( Freedom Of Speech) မန္းႀကိဳင္ထြန္း။

တေန ့ေသာစာသင္ခန္းမွာ၊သင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္က၊ က်ေနာ္သာအေမရိကန္သမၼတၿဖစ္လ်ွင္၊ဆိုတဲ ့ေခါင္းစဥ္နဲ ့အေမရိကန္ၿပည္သူေတြ ကို ဘယ္လိုစည္းရံုးမဲဆြယ္မလဲ၊ဆရာကေခါင္းစဥ္ခ်ေပးပါတယ္၊က်ေနာ္တို ့အတန္းမွာေက်ာင္းသား/သူ(၂၅)ေယာက္ရိွတယ္၊ ႏိုင္ငံေပါင္း စံုကေက်ာင္းသား/သူေတြပါ၊ဆရာကအရင္ဆံုးမဲဆြယ္ၿပတယ္၊ၿပီးေတာ ့ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကတေယာက္ၿပီးတေယာက္မဲဆြယ္ေဟာ ေၿပာရမယ္၊ေၿပာခ်င္တာေၿပာ၊ေဟာခ်င္တာေဟာေၿပာႀကတာေပါ ့၊အူတက္ေအာင္ရယ္လိုက္ႀကတာ၊ဆရာ/မေတြလည္းရယ္ႀက၊ လက္ခုပ္ တီးအားေပးႀကေပါ ့၊အဲဒီေန ့ကလပ္စ္ကအေပ်ာ္ဆံုးေန ့။က်ေနာ္အလွည္ ့ေရာက္ေတာ ့၊ဒီအခ်က္ေတြနဲ ့က်ေနာ္မဲဆြယ္ေဟာေၿပာခဲ့တယ္။

၁။လက္ရိွအေမရိကန္မွာစီးပြါးေရးက်ဆင္းေနေတာ ့အစိုးရက႒ာနအသီးသီးကိုဘတ္ဂ်က္ၿဖတ္တယ္၊ပညာေရးနဲ ့ပတ္သက္ၿပီး မႈလတန္း၊ အလယ္တန္း၊အထက္တန္းေက်ာင္းေတြကိုကန္ ့သတ္ေလွ်ာ ့ခ်လိုက္တယ္၊ေက်ာင္းေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပိတ္လိုက္ရတယ္၊ ေက်ာင္း ေတြပိတ္လိုက္ေတာ ့ဆရာ/မေတြလည္းအလုပ္လက္မဲ ့ၿဖစ္ကုန္တယ္၊ပညာေရးဟာႏိုင္ငံဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာအဓိကက်တယ္၊ ပိတ္ လိုက္ ရတဲ ့ေက်ာင္းေတြရိွေနရင္ေတာင္ပညာေရးအတြက္ဖြံ ့ၿဖိုးတိုးတက္မႈဟာမလံုေလာက္ေသးဘူး၊အထူးသၿဖင္ ့အလုပ္တဖက္နဲ့အလုပ္ ၿပီး မွေက်ာင္း တက္ခ်င္တဲ ့သူေတြ၊အဂၤလိပ္စာပိုေကာင္းေအာင္ညေက်ာင္း  E.S.L စာသင္ေက်ာင္းေတြတက္ခ်င္တဲ ့သူေတြအတြက္ ပညာသင္ႀကားဖို ့အ ခြင္ ့အေရးကိုပိတ္လိုက္တာအဆိုးဆံုးပဲ၊ႏိုင္ငံတကာကအလုပ္သမားအမ်ားစုဟာအဂၤလိပ္စာအားနည္းတယ္၊သူတို ့ေတြပညာသင္ႀကားဖို ့ အ တြက္ညေက်ာင္းE.S.L ကလပ္စ္ကမရိွမၿဖစ္လိုအပ္တယ္၊က်ေနာ္သာသမၼတၿဖစ္ခဲ ့ရင္ပညာေရးကိုဘတ္ဂ်က္ မၿဖတ္ဘူး၊စာသင္ေက်ာင္းေတြကိုမပိတ္ဘူး၊ညေက်ာင္း E.S.Lကလပ္ေတြကိုအမ်ားႀကီးထပ္ဖြင္ ့မယ္။( အားေပးတဲ ့လက္ခုပ္သံေတြ၊ တ ခန္းလံုးဆူညံသြားတယ္၊)
၂။တေန ့က်ေနာ္ေက်ာင္းကအၿပန္လူမဲ(၂)ေယာက္၊က်ေနာ္ကိုဖမ္းခ်ဳပ္ၿပီးလုယွက္တယ္၊ေက်ာင္းကအိမ္နဲ ့သိပ္မေဝးေတာ့ ကားမယူဘူး၊
က်န္းမာေရးလည္းၿဖစ္ေအာင္လမ္းေလ်ွက္သြားတယ္၊လူမဲ(၂)ေယာက္နဲ ့နပန္းသတ္ရတယ္၊ပိုက္ဆံအိတ္ပါသြားတယ္၊ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာ
ေငြ ၆၀၊ A.T.M card/  ID/.Social card./ပါတယ္၊လုသြားတဲ ့လူက ဘဏ္ကေငြ (၃၀၀)ထုတ္သံုးလိုက္တယ္၊ဒါေတာင္လုယက္ခံရတဲ ့အ
ခ်ိန္နဲ ့မိနစ္(၄၀)၊အႀကာမွာဘဏ္ကိုအေႀကာင္းႀကားၿပီးသား၊ရဲကိုေခၚတာလုယက္ခံရၿပီ(၅၀)မိနစ္ေလာက္ႀကာမွရဲကားေရာက္လာတယ္၊
ၿပည္သူလူထုအသက္အိုးအိမ္၊လံုၿခံ ုမႈ မရိွဘူး၊က်ေနာ္သာသမၼတၿဖစ္ခဲ ့ရင္၊ၿပည္သူလူထုအသက္အိုးအိမ္၊လံုၿခံ ုမႈကိုကာကြယ္ေပးႏိုင္မဲ ့
နည္းလမ္းေကာင္းကိုရွာမယ္၊ၿပည္သူကိုကာကြယ္ေပးေနတဲ ့ရဲတပ္ဖြဲ ့ကိုလည္းဘတ္ဂ်က္မၿဖတ္ဘူး၊လံုေလာက္စြာထားရိွခြင္ ့ကိုခြင္ ့ၿပဳ
ေပးမယ္၊(အားေပးတဲ ့လက္ခုပ္သံေတြ၊တခန္းလံုးဆူညံသြားတယ္)
၃။အေမရိကန္ကြန္ကရက္မွာ၊ရီပတ္ဘရီကန္ေတြကလြမ္းမိုးထားတယ္၊ဒီမိုိုိုကရက္တစ္ကလူနည္းစု၊ဒီမိုကရက္တစ္ကကြန္ကရက္မွာတင္တာ
အားလံုးကိုရီပတ္ဘရီကန္ကပယ္ခ်ေနတယ္၊သမၼတအိုဘားမားဘာမွလုပ္လို ့မရဘူး၊ရီပတ္ဘရီကန္က(သူေ႒းအားေပး)၊ဒီမိုကရက္တစ္
(ဆင္းရဲသားအားေပး)၊က်ေနာ္ကဒီမိုကရက္တစ္ကိုႀကိုက္တယ္၊က်ေနာ္သာသမၼတၿဖစ္ခဲ ့ရင္...

(သမၼတအိုဘားမားေတာင္ဘာမွလုပ္မရဘူးဆိုေတာ ့၊က်ေနာ္လည္းဘာမွလုပ္လို ့ရမွာမဟုတ္ပါဘူး)။

(အားေပးတဲ ့လက္ခုပ္သံေတြ၊တခန္းလံုးဆူညံသြားတယ္)။မန္းႀကိဳင္ထြန္း။

Sunday, December 25, 2011

ကရင္အမိ်ဳးသားႏွစ္သစ္ကူးေန ့..။ ရွာေဖြတင္ၿပသူ၊မန္းႀကိုင္ထြန္း။

ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားႏွစ္သစ္ကူးေန ့သည္အၿခားေသာတိုင္းရင္းသားမ်ား၊အမ်ိဳးသားမ်ား၏ႏွစ္သစ္ကူးေန ့လို ပင္ၿဖစ္ေပသည္၊ေကာင္းၿမတ္ေသာႏွစ္၏ပထမေန ့ၿဖစ္သည္၊ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးေန ့ကို ၿမန္မာသကၠ ရာဇ္ၿပာသိုလဆန္း(၁)ရက္၊ကရင္သကၠရာဇ္ "သေလးလ" ေရာက္တိုင္းႏွစ္စဥ္ႏွစ္သစ္ကူးေန ့ ကိုက်င္းပႀက သည္၊ ႏွစ္သစ္တြင္ကရင္အမ်ိဳးသားတို ့သည္အိမ္မ်ားကိုအသစ္တည္ေဆာက္ႀကသည္၊ပစၥည္းအသစ္မ်ားဝယ္ ႀကသည္၊ေတာင္ယာအသစ္မ်ားသို ့ေၿပာင္းေရႊ ့လုပ္ကိုင္ရန္သတ္မွတ္ႀကသည္၊ထိုေန ့တြင္ယံုႀကည္ကိုးကြယ္ မႈ ့အလိုက္္ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ားကိုၿပဳလုပ္ႀကသည္၊ကရင္လူမိ်ဳးတို ့သည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးႀက ေသာအခါေကာက္ဦးသီးႏွံမ်ားစားေသာက္ၿပီးလ်ွင္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားက်င္းပႀကၿခင္းၿဖင္ ့ ႏွစ္သစ္ကူးမဂၤလာ ကို က်င္းပႀကၿခင္းၿဖစ္သည္၊သို ့ၿဖစ္၍ ကရင္အမိ်ဳးသားတို ့၏သမိုင္းတြင္ဤေန ့မ်ား သည္လည္းအႀကီးက်ယ္ဆံုး ေသာေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲေန ့မ်ားၿဖစ္လာေပသည္။
ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးၿဖစ္ေပၚလာပံု။       ။၁၈၈၁ခုႏွစ္တြင္ေဒါက္တာတီသံၿပာကဦးေဆာင္၍ကရင္တမ်ိဳးသားလံုး ကိုကိုယ္စားၿပဳေသာ"ေဒါကလု"ေခၚကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးကိုဖြဲ ့စည္းႏိုင္ခဲ ့သည္၊ ၁၉၃၆ခုႏွစ္၊ေဒါက္ တာဘေမာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္''ေဒါကလု"ေခၚကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္၏ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္အရကရင္အမတ္

Saturday, November 19, 2011

ဆံုးမစာမ်ား။ ရွာေဖြတင္ၿပသူ ၊ မန္းႀကိုင္ထြန္း။

ဆံုးမစာ
၁။ အစာႏွင္ ့ခိုင္း၊ ဝမ္းကိုႏိႈင္း၊ ဝင္တိုင္းမစားႏွင္ ့။
၂။ ဆင္ၿခင္ေတြးေတာ၊ သူ ့သေဘာ၊ ေၿပာတိုင္းမယံုႏွင္ ့။
၃။ မိတ္ေဆြတို ့မွာ၊ ေၿဖာင္ ့မွန္စြာ၊ သစြာမေဖာက္ႏွင္ ့။
၄။ မေလးမစား၊ သူတပါး၊ လွည္ ့ၿဖားမလိမ္ႏွင္ ့။
၅။ မိတ္ေဆြေဖာ္သင္း၊ လူခ်စ္ခ်င္း၊သတင္းမပ်က္ႏွင္ ့။
၆။ အမွားမလိုက္ အမွန္ႀကိ ုက္၊ စရိုက္ေကာင္းေအာင္က်င္ ့ရမည္။
၇။ မီွေကာင္းဆရာ၊ ဆံုးမခါ၊ စိတ္မွာ စြဲမွတ္နာရမည္။
၈။ မၿပ ုခင္က၊ စဥ္းစားႀက၊ ကိစၥအသြယ္သြယ္။
၉။ အမွားကိုပစ္၊ အမွန္ခ်စ္၊ စင္စစ္ခ်မ္းသာဖြယ္။
၁၀။ အမွားကိုခ်စ္၊ အမွန္ပစ္၊ စင္စစ္ဆင္းရဲမယ္။

Tuesday, July 5, 2011

မလြယ္ေတာ ့ဘူး....အင္တာဗ်ဴး.. ။ မန္းႀကိဳင္ထြန္း။ by Kyaing Tun on Sunday, June 26, 2011 at 10:52am

အလုပ္ရဖို ့မလြယ္ေတာ ့ဘူး..လူတိုင္းလိုလိုေၿပာႀကတယ္၊အလုပ္လက္ရိွအေရအတြက္နဲ ့အလုပ္လက္မဲ ့အေရအတြက္ကိုႏိွဳင္းစာႀကည္ ့ရင္
အလုပ္လက္မဲ ့အေရအတြက္ကပိုမ်ားလာတယ္၊အလုပ္ရံု၊စက္ရံုေတြ..တခ်ိဳ ့ပိတ္လိုက္ႀကလို ့့အလုပ္လက္မဲ ့ေတြေပါမ်ားလာတာပါ၊ဒီႏွစ္ေတြ
ထဲမွာ..စီပြါးေရးက်ဆင္းလာတာေႀကာင္ ့..အလုပ္ရံု..စက္ရံု..ေတြမွာ အလုပ္သမားေလ်ာ ့တာေတြ..အသစ္ၿပန္ေခၚတာေတြ..စစ္တုရင္
ကစားသလိုလုပ္လာတယ္..အကဲခတ္မိတာက..အရင္ကအလုပ္အင္တာဗ်ဴးေတြမွာ..အဂၤလိပ္စာနည္းနည္းပါးပါးတတ္ရင္အလုပ္ရတယ္၊
ခုခ်ိန္မွာေတာ ့ေၿပာင္းလဲသြားတာသိရတယ္၊က်ေနာ္လက္ရိွအလုပ္ကေန .ေနာက္အလုပ္တခုကိုထပ္ရွာေတာ ့..ႀကံဳေတြ ့ရတဲ ့အင္တာဗ်ဴးက
ခက္ခက္ပါပဲ..၊ အဂၤလိပ္လည္းေကာင္းေကာင္းေၿပာႏိုင္သူ..ေရးႏိုင္..ဖတ္ႏိုင္သူ..ၿဖစ္ပါမွအလုပ္ရေတာ ့မဲ ့အေၿခအေနေရာက္ေနပါၿပီး..။
က်ေနာ္..ၿမန္မာၿပည္မွာ..ဒုတိယႏွစ္၊ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားတေယာက္ပါ၊အဂၤလိပ္စာနဲ ့ပတ္သက္လို ့သိပ္အညံ ့စားႀကီးမဟုတ္ပါဘူး..အင္
တာဗ်ဴးမေအာင္ခဲ ့ဘူး..ဆိုပါေတာ ့၊အလုပ္ရွာေဖြေပးေနတဲ ့ေအဂ်င္စီေတြကေၿပာင္းလဲလိုက္တဲ ့စည္းကမ္း..တခုလို ့ထင္ပါတယ္၊ အလုပ္သမား
တိုင္း အရည္အေသြးၿပည္ ့မွီဖို ့အတြက္ရယ္၊က်န္တဲ ့အၿခားစည္းကမ္းေတြ..အတြက္ေႀကာင္ ့ၿဖစ္မယ္၊အဓိကေၿပာၿပခ်င္တာက..ဒီလိုအေၿခအေန
မ်ိဳးဆိုရင္..အဂၤစာမတတ္တဲ ့သူေတြ..အေမရိကန္ႏိုင္ငံကိုေၿပာင္းေရႊ  ့အေၿခခ်လာမဲ ့ဒုကၡသည္စခန္းကသူေတြ..အဂၤလိပ္စာသင္ႀကားႀကဖို ့
လိုအပ္ေနၿပီးလိုေၿပာၿပခ်င္တယ္၊

အေမရိကန္အလုပ္သမားတဦးႏွင္ ့သူ၏ မန္ေနဂ်ာ အေႀကာင္း။ မန္းႀကိုင္ထြန္း။ by Kyaing Tun on Tuesday, July 5, 2011 at 8:23pm

က်ေနာ္အလုပ္က ပီဇာမုန္ ့လုပ္ေရာင္းတဲ ့ဆိုင္ေလးပါ၊ လူစည္းကားတဲ ့လမ္းေဘးပလက္ေဖါင္းေဘးမွာေပါ ့၊ စားသံုးသူေတြမၿပတ္ ေလာက္ ေအာင္ေရာင္းေကာင္းတယ္၊ဆိုင္ဖြင္ ့ခိ်န္ က မနက္(၁၀)နာရီကေနည(၁၀)နာရီထိ၊အလုပ္သမားေတြ ကလူမိ်ဳး ေပါင္းစံုပါပဲ၊ အေမရိကန္၊မက္စီ ကန္၊ ဗီယက္နမ္၊တရုတ္၊ၿမန္မာ လူမိ်ဳးေတြပါ၊ဆိုင္မန္ေနဂ်ာက မက္စီကန္လူမိ်ဳး၊အေမရိကန္မွာေနတာ ႀကာၿပီး၊ က်ေနာ္ကဒီဆိုင္မွအလုပ္လုပ္တာ(၃)ေလာက္ႀကာၿပီး၊ မန္ေနဂ်ာကိုအေသေႀကာက္၊ အလုပ္ၿပဳတ္မွာကိုး၊ဒီလိုပါပဲက်ေနာ္တို ့ၿမန္မာ အလုပ္သမားေတြလည္းက်ေနာ္လိုပါပဲ၊က်ေနာ္တို ့ၿမန္မာအလုပ္သမားေတြမ်ား တၿခားအလုပ္သမားေတြထက္ပိုၿပီးအလုပ္လုပ္ရတယ္၊ လုပ္အားခ ရတာၿခင္းလည္းကြာတယ္၊ဘာေႀကာင္ ့ဒီလိုကြာရတာလဲဆိုေတာ ့၊ က်ေနာ္တို ့က (၁) အခ်က္က အေမရိကန္မွာေက်ာင္းမ ၿပီးဘူး  ( ဟိုက္စကူး)၊  (၂)အခ်က္က အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား မၿဖစ္ေသးဘူး၊ ဒီႏွစ္ခ်က္ပဲ၊က်ေနာ္တို့ကတနာရီ(၈)ေဒၚလာကစတယ္၊သူတို ့ ကတနာရီ(၁၁)ေဒၚလာကစတယ္၊

တေန ့ေတာ ့အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားအလုပ္သမားတဦးနဲ ့မန္ေနဂ်ာ တို့စကားအၿပန္အလွန္ေၿပာပံုေလးကိုႀကားရၿပီးက်ေနာ္ ေတာ္ေတာ္ ေလးကိုစဥ္းစားရခက္သြားတယ္၊အရင္ဆံုးသူတို ့ေၿပာတာေလးကိုေၿပာမယ္၊သူတို ့ေၿပာတာေတြကို က်ေနာ္နားလည္သေလာက္ ဘာသာၿပန္တာပါ၊အဂၤလိပ္လိုေတာ ့မေဖၚၿပေတာ ့ဘူး၊
အဲဒီအခိ်န္တံုးကဆိုင္မွာလူတအားက်တယ္၊မုန္ ့လာဝယ္သူေတြတန္းစီၿပီးေစာင္ ့ေနတာဆိုင္အၿပင္ဖက္ထိရိုေနတယ္၊ဆိုင္အထဲကအလုပ္
သမားေတြလည္းလက္မလည္ဘူး၊က်ေနာ္ကဆိုင္အၿပင္မွာ မုန္ ့ေႀကာ္ၿငာ ေနတယ္၊မုန္ ့ေႀကာ္ၿငာတယ္ဆိုတာက ပီဇာမုန္ ့ပံုကိုပလပ္ စ တစ္ၿပားေပၚမွာပံုဆြဲထားၿပီး၊အဲဒီ ဆိုင္းဘုတ္ကို လက္ႏွစ္ဖက္နဲ ့ေဝွ ့ယမ္းေနရတာပါ၊မုန္ ့ေႀကာ္ၿငာေနတာကို အထင္ေတာ ့မေသး လိုက္ ပါနဲ ့၊ဆိုင္ထဲမွာအလုပ္လုပ္ရတာထက္ အလုပ္လည္းသက္သာတယ္၊

Friday, May 6, 2011

ဒိုင္းနမိွဳင္းၿဖင္ ့ေဖါက္ခြဲ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္၍ မရေသာ ၈၈၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေပးဆပ္မႈ တစိတ္တပိုင္း (၁၁) ။ မန္းႀကိဳင္ထြန္း။ by Kyaing Tun on Sunday, April 17, 2011 at 9:14pm


ေမာ္လၿမိုင္ေထာင္မွာ(၁၆)ႏွစ္အၿပစ္ဒါဏ္က်ခံခဲ ့ရတယ္၊ နဝတအစိုးရက ေသဒါဏ္အၿပစ္ေပးခဲ ့မဲ ့မေသခဲ ့ဘူး၊လူေပါင္းေၿမာက္မ်ားစြာထဲမွာတ ခိ်ဳ ့ က်ေတာ ့ေထာင္ထဲမွာေသႀကရတယ္၊တခိ်ဳ ့ေတာ ့ရဲဘက္စခန္းေတြမွာေသႀကရတယ္၊ေသသြားတဲ ့လူေတြလည္း တေန ့က်ရင္အိမ္ကိုၿပန္ ေရာက္မွာဆိုတဲ ့ေမ်ာ္လင္ ့ခ်က္ေတြရိွႀကပါတယ္၊ သူတို ့ေတြကို ကံမေကာင္းလိုေသႀကရတာလို ့ဆိုရင္  ေထာင္ကလြတ္လို ့အိမ္ၿပန္ေရာက္တဲ ့သူကိုက်ေတာ ့ကံေကာင္းတယ္လို ့ေၿပာရမလိုပဲ၊ ဒီကေန ့ေထာင္ကလြတ္မယ္ဆိုေတာ ့မနက္အေစာႀကီးကတည္းက ေထာင္ဗူးဝထဲကိုေရာက္ ေနခဲ ့တယ္၊မနက္(၇း၀၀)ေလာက္ကတည္းကေစာင္ ့ေနတာေန ့ခင္း(၂း၀၀)ထိပဲ၊ ဘာေႀကာင္ ့ဒီအခိ်န္ထိေစာင္ ့ရတာလဲ၊ေထာက္လွမ္းေရး က မလာ ေသးလို ့တဲ ့၊ က်ဳပ္က အၿပစ္ဒါဏ္က်ခံခဲ ့ၿပီးၿပီးပဲ၊က်ဳပ္ကိုသာမန္လူတေယာက္လိုၿပန္လြတ္ဖို ့ေကာင္းပါတယ္၊ဘာေႀကာင္ ့ေထာက္လွမ္း ေရးကို ေစာင္ ့ေနရလဲ၊ ေထာင္ထဲက သူငယ္ခ်င္းေတြကေၿပာတာတခုေတာ ့သတိရမိတယ္၊ ႏိုင္ငံေရးမႈနဲ ့က်တဲ ့သူတို္င္းလြတ္တဲ ့အခါက်ရင္ ေထာက္လွမ္းေရးလက္ထဲအပ္တယ္တဲ ့၊တခိ်ဳ ့ကေနာက္အမႈရိွရင္ခ်က္ခ်င္းၿပန္ဖမ္းတယ္ဆိုပဲ၊ ေထာင္ကလြတ္ၿပီး(၄၅)ရက္အတြင္းေၿခ ခ်ဳပ္ခံရ တယ္၊ အဲဒီစည္းကမ္းေတြကိုေဖါက္ပ်က္ရင္ေထာင္ၿပန္က်တယ္၊ လို ့အမိ်ဳးမိ်ဳးႀကားထားတာရိွေတာ ့ရင္တထိပ္ထိပ္နဲ ့ေပါ ့၊ေထာက္လွမ္းေရးက ေရာက္လာပါၿပီး၊အၿပင္ေလာကကိုၿမင္လိုက္ရတယ္ဆိုရင္ပဲ၊ မ်က္လံုးေတြကိ်မ္းစပ္သလိုၿဖစ္ေနတယ္၊ ေထာက္လွမ္းေရးကလာေခၚတဲ ့ကားနဲ ့ လိုက္ပါသြားခဲ ့တယ္၊ဘယ္ေနရာလဲဆိုတာေတာ ့မသိဘူး၊ (၃၀)မိနစ္ ေလာက္ႀကာေတာ ့ေထာက္လွမ္းေရးရံုးကိုေရာက္သြားတယ္၊ ရံုးထဲကို ေခၚ သြားၿပီးလၻက္ရည္တိုက္ပါတယ္၊ေထာက္လွမ္းေရးဗိုလ္ႀကီးတေယာက္ပါ၊နာမည္ေတာ ့မမွတ္မိေတာ ့ဘူး၊က်ဳပ္ကို ဘာလုပ္ဖို ့စိတ္ကူးထား
ပါသလ၊ဲလို ့ေမးပါတယ္၊က်ဳပ္ကေတာ ့အလုပ္တခုေတာ ့ရွာလုပ္ရမယ္လို ့ၿပန္ေၿပာတယ္၊ ႏိုင္ငံေရးဆက္လုပ္ဖို ့စိတ္ကူးေသးလားလို ့ေမးတဲ ့အ
ခါက်ေတာ ့ခုလိုေၿဖလိုက္ပါတယ္၊ က်ေနာ္ကနိုင္ငံေရးသမားမဟုတ္ဘူး၊ေက်ာင္းသားတေယာက္ပါ၊ေက်ာင္းသားတေယာက္အေနနဲ ့အေရးအ
ခင္းမွာပါဝင္ခဲ ့လွဳပ္ရွားခဲ ့တာပါ၊ဒီထက္ပိုၿပီးဘာမွနားမလည္ပါဘူး၊ လို ့ၿပန္ေၿပာခဲ ့ပါတယ္၊ အဲဒီလိုေၿပာၿပီးဆိုၿပီးေတာ ့က်ဳပ္ကိုၿပန္ခြင္ ့ေပးလိုက္
တယ္၊ က်ဳပ္စိတ္ထဲမွာေတာ ့တစံုတဦးေတာ ့ေနာက္ကလိုက္ေနၿပီးလို ့ထင္လိုက္ပါတယ္၊ေမာ္လၿမိုင္ၿမို ့ကအရမ္းကိုေၿပာင္းလဲသြားတယ္၊ဘတ္
စ္ကား ဂိတ္ကိုသြားရာလမ္းတေလ်ာက္မွာလူေတြအမ်ားႀကီးေတြ ့ရတယ္၊ေထာင္ထဲအႀကာႀကီးေနလာရေတာ ့လမ္းေလ်ွာက္ရတာအဆင္မေၿပ
ဘူး၊မႀကာခဏခလုတ္တိုက္မိတယ္၊ရဲေတြ၊စစ္သားေတြကိုေတြ ့ရတဲ ့အခါ ငါဆီကိုမ်ားလာေနတာလား၊စိတ္ကအေတြးလြန္ေနတယ္၊ေမာ္လၿမိုင္
ကေနဘားအံၿမို ့ကိုၿပန္လာတဲ ့လမ္းတေလ်ွက္မွာလည္းအိပ္ကိုအၿမန္ၿပန္ေရာက္ခ်င္တဲ ့စိတ္ကေလာေနတယ္၊ညမိုးခ်ဳပ္(၇း၀၀)ေလာက္ဘားအံ
ၿမို ့ကိုၿပန္ေရာက္ခဲ ့တယ္၊ အေမသိပ္ႀကိုက္တတ္တဲ ့လၻက္ရည္နဲ ့အီႀကာေကြးမုန္ ့ကိုဝယ္လာခဲ ့တယ္၊ဒီအခိ်န္ဆိုအေမအိပ္ေနေလာက္ၿပီး၊မိုးခ်ဳပ္
ေနေတာ ့အိပ္ပတ္ဝန္းက်င္မွာလည္းလူသြားလာသိပ္မရိွဘူး၊

Saturday, April 23, 2011

က်ေနာ္ ႏွင္ ့ ဘိုးေတာ္ခင္ဝင္း။ မန္းႀကိုင္ထြန္း။ by Kyaing Tun on Saturday, April 23, 2011 at 8:56pm

ဘိုးေတာ္ လို ့သာအက်ဥ္းသားအားလံုးကသိႀကတယ္၊ ခင္ဝင္းဆိုတဲ ့နာမည္ကိုေတာ့အက်ည္းသားေတြကမသိႀကဘူး၊ေမာ္လၿမိုင္ေထာင္ကိုဘိုး
ေတာ္ႀကီးေရာက္လာေတာ ့ သူ ့အေႀကာင္း၊ ထူးထူးၿခားၿခားႀကားရတယ္ဆိုပါေတာ ့၊ဘိုးေတာ္ကို အၿခားအက်ဥ္းသားေတြနဲ  ့ေရာမထားေတာ ့
လူတိုင္းဘိုးေတာ္နဲ ့ေတြ ့ဖို ့မလြယ္ဘူး၊ ဘိုးေတာ္ကို သီးသန္ ့တိုက္ေဆာင္ထဲမွာထားတယ္၊ အင္းစိန္ေထာင္မွာမထိမ္းသိမ္းႏိုင္ေတာ ့လို ့ေမာ္လၿမိဳင္ေထာင္ကိုပို ့လိုက္တာလို ့ခင္မင္ရင္းႏီွးတဲ ့ေထာင္ဝန္ထမ္းေတြကေၿပာၿပလို ့သိရပါတယ္၊သူကဘာသာေရးဘိုးေတာ္မဟုတ္ဘူး၊ႏိုင္ငံ
ေရးဘိုးေတာ္၊က်ေနာ္က ေမာ္လၿမိုင္ေထာင္မွာေနသားမ်ားလာေတာ ့ေနရာတိုင္းကိုဝင္ထြက္လို ့ရတယ္၊ဒီလိုနဲ ့ဘိုးေတာ္နဲ ့ရင္းႏီွးရတယ္ဆိုပါ
ေတာ ့၊သူအသက္က(၆၀)ႏွစ္ရိွေပမဲ ့လူငယ္စိတ္မိ်ဳးနဲ ့ပါ၊အသံအားေကာင္းၿပီး၊ႏိုင္ငံေရး၊ဘာသာေရး၊အစံု သူဆီကႀကားရပါတယ္၊သာမန္လူတ
ေယာက္ထက္ပိုတဲ ့အစြမ္းသတၱိေတြ ့ကိုသူမွာရိွေနတာသိရေတာ ့အံ ့ႀသမိတယ္၊ ဘိုးေတာ္ကေထာင္ပိုင္ႀကီး၊ေထာင္ပိုင္ေလး၊စတဲ ့အထက္လူ
ႀကီးေတြကို ဆဲတယ္၊ေၿပာတယ္၊မတရားတာေတြေၿပာရဲဆိုရဲတယ္၊ေအာက္ေၿခဝန္ထမ္းေတြနဲ ့ေတာ ့အဆင္ေၿပတယ္၊ ဒီအပတ္ဘိုးေတာ္ေပးတဲ ့ခ်ဲဂဏန္းနဲ ့ ေပါက္ႀကၿပန္ၿပီး၊ေထာင္ထဲမွာမတရားတာေတြဘာၿဖစ္ေနသလဲ၊အက်ဥ္းသားေတြဘာေတြၿဖစ္ေနလဲ၊ဘာေတြလုပ္ေပးပို ့လိုအပ္လဲ၊
စတာေတြကိုအက်ဥ္းသားေတြကေထာင္ပိုင္ကိုမတင္ၿပရဲဘူး၊အဲဒီလိုမိ်ဳးက်ေတာ ့ဘိုးေတာ္ဆီသတင္းပို ့က်တယ္၊ဘိုးေတာ္ကေထာင္ပိုင္တန္းစီ
ေန ့က်ရင္ေထာင္ပိုင္ကိုဆဲဆိုၿပီးေၿပာပါေရာ၊ေထာင္ပိုင္က ဘိုးေတာ္အဆဲခံရေတာ ့မွပဲေထာင္ထဲမွာၿဖစ္ေနတဲ ့မတရားမႈေတြ၊ဘာေတြကနဲနဲ
ေလ်ာ ့သြားတာမိ်ဳးပါ၊ ပံုစံမႉးဘယ္သူေပါ ့၊တန္းစီးဘယ္သူေပါ ့၊အက်ဥ္းသားေတြကိုအႏိုင္က်င္ ့တာလြန္လြန္းတယ္၊ဘိုးေတာ္ကယ္ပါအံုး၊ဆိုရင္
ေအး..ငါတာဝန္ထားလိုက္၊ငါ..ဒီေကာင္ကိုဆံုးမလိုက္မယ္၊ ဘိုးေတာ္အသံကအရမ္းက်ယ္တယ္၊ ညကိုးနာရီေနာက္ပိုင္း တေထာင္လံုးအိပ္ခိ်န္
က်လို ့ရိွရင္ဘိုးေတာ္ ဘယ္သူ..နာမည္တပ္ၿပီးေအာ္ဆဲၿပီး..ေထာင္ပိုင္လည္းႀကား၊အကုန္လံုးႀကား၊ ဒီလိုအစြမ္းေတြ၊ေထာင္ပိုင္ႀကီးက.ဘိုးေတာ္
ကိုမႏုိမ္ ့ကြပ္တာေတြကဘိုးေတာ္ရဲ ့အစြမ္း၊တခါေတာ ့ေထာင္ပိုင္ႀကီးကဘိုးေတာ္ကို စိတ္ဆိုးၿပီး ထုတ္ၿပီးရိုက္ခိုင္းပါတယ္၊ဝန္ထမ္းေတြကဘိုး
ေတာ္ကိုအခန္းထဲဝင္ၿပီးဖမ္းခ်ဳပ္မယ္လုပ္တယ္၊ဘိုးေတာ္က မင္းတို ့ငါကိုဘာလုပ္မလဲ၊မင္းတို ့ငါကိုဝင္ဖမ္းခ်ဳပ္ဖို ့မလိုဘူး၊မင္းတို ့လုပ္သလိုငါခံ
မယ္လို ့ေၿပာတယ္၊ဝန္ထမ္းေတြကိုေထာင္ပိုင္ေတြကလက္ထိပ္ခတ္ခို္င္းတယ္၊သံေၿခခ်င္းခတ္တယ္၊ေထာင္ ့ငါးေခ်ာင္းေလာက္ခတ္တယ္၊ၿပီး
ေတာ ့မင္းတို ့လက္စြမ္းဘယ္ေလာက္ရိွလဲငါသိခ်င္တယ္၊ေအး..တခုေတာ ့ေၿပာထားမယ္၊ငါကိုရုိက္တဲ ့အခါတအားရိုက္ႀကေနာ္..တအားမရိုက္
ဘဲနာမွာစိုးလို ့ေၿဖးေၿဖးရိုက္ရင္ေတာ ့..အဲဒီလူဘာၿဖစ္သြားမလဲေစာင္ ့ႀကည္ ့လိုက္၊

Sunday, April 17, 2011

ဒိုင္းနမိွဳင္းၿဖင္ ့ေဖါက္ခြဲ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္၍ မရေသာ ၈၈၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေပးဆပ္မႈ တစိတ္တပိုင္း (၁၁) ။ မန္းႀကိဳင္ထြန္း။ by Kyaing Tun on Sunday, April 17, 2011 at 9:14pm

ေမာ္လၿမိုင္ေထာင္မွာ(၁၆)ႏွစ္အၿပစ္ဒါဏ္က်ခံခဲ ့ရတယ္၊ နဝတအစိုးရက ေသဒါဏ္အၿပစ္ေပးခဲ ့မဲ ့မေသခဲ ့ဘူး၊လူေပါင္းေၿမာက္မ်ားစြာထဲမွာတ ခိ်ဳ ့ က်ေတာ ့ေထာင္ထဲမွာေသႀကရတယ္၊တခိ်ဳ ့ေတာ ့ရဲဘက္စခန္းေတြမွာေသႀကရတယ္၊ေသသြားတဲ ့လူေတြလည္း တေန ့က်ရင္အိမ္ကိုၿပန္ ေရာက္မွာဆိုတဲ ့ေမ်ာ္လင္ ့ခ်က္ေတြရိွႀကပါတယ္၊ သူတို ့ေတြကို ကံမေကာင္းလိုေသႀကရတာလို ့ဆိုရင္  ေထာင္ကလြတ္လို ့အိမ္ၿပန္ေရာက္တဲ ့သူကိုက်ေတာ ့ကံေကာင္းတယ္လို ့ေၿပာရမလိုပဲ၊ ဒီကေန ့ေထာင္ကလြတ္မယ္ဆိုေတာ ့မနက္အေစာႀကီးကတည္းက ေထာင္ဗူးဝထဲကိုေရာက္ ေနခဲ ့တယ္၊မနက္(၇း၀၀)ေလာက္ကတည္းကေစာင္ ့ေနတာေန ့ခင္း(၂း၀၀)ထိပဲ၊ ဘာေႀကာင္ ့ဒီအခိ်န္ထိေစာင္ ့ရတာလဲ၊ေထာက္လွမ္းေရး က မလာ ေသးလို ့တဲ ့၊ က်ဳပ္က အၿပစ္ဒါဏ္က်ခံခဲ ့ၿပီးၿပီးပဲ၊က်ဳပ္ကိုသာမန္လူတေယာက္လိုၿပန္လြတ္ဖို ့ေကာင္းပါတယ္၊ဘာေႀကာင္ ့ေထာက္လွမ္း ေရးကို ေစာင္ ့ေနရလဲ၊ ေထာင္ထဲက သူငယ္ခ်င္းေတြကေၿပာတာတခုေတာ ့သတိရမိတယ္၊ ႏိုင္ငံေရးမႈနဲ ့က်တဲ ့သူတို္င္းလြတ္တဲ ့အခါက်ရင္ ေထာက္လွမ္းေရးလက္ထဲအပ္တယ္တဲ ့၊တခိ်ဳ ့ကေနာက္အမႈရိွရင္ခ်က္ခ်င္းၿပန္ဖမ္းတယ္ဆိုပဲ၊ ေထာင္ကလြတ္ၿပီး(၄၅)ရက္အတြင္းေၿခ ခ်ဳပ္ခံရ တယ္၊ အဲဒီစည္းကမ္းေတြကိုေဖါက္ပ်က္ရင္ေထာင္ၿပန္က်တယ္၊ လို ့အမိ်ဳးမိ်ဳးႀကားထားတာရိွေတာ ့ရင္တထိပ္ထိပ္နဲ ့ေပါ ့၊ေထာက္လွမ္းေရးက ေရာက္လာပါၿပီး၊အၿပင္ေလာကကိုၿမင္လိုက္ရတယ္ဆိုရင္ပဲ၊ မ်က္လံုးေတြကိ်မ္းစပ္သလိုၿဖစ္ေနတယ္၊ ေထာက္လွမ္းေရးကလာေခၚတဲ ့ကားနဲ ့ လိုက္ပါသြားခဲ ့တယ္၊ဘယ္ေနရာလဲဆိုတာေတာ ့မသိဘူး၊ (၃၀)မိနစ္ ေလာက္ႀကာေတာ ့ေထာက္လွမ္းေရးရံုးကိုေရာက္သြားတယ္၊ ရံုးထဲကို ေခၚ သြားၿပီးလၻက္ရည္တိုက္ပါတယ္၊ေထာက္လွမ္းေရးဗိုလ္ႀကီးတေယာက္ပါ၊နာမည္ေတာ ့မမွတ္မိေတာ ့ဘူး၊က်ဳပ္ကို ဘာလုပ္ဖို ့စိတ္ကူးထား
ပါသလ၊ဲလို ့ေမးပါတယ္၊က်ဳပ္ကေတာ ့အလုပ္တခုေတာ ့ရွာလုပ္ရမယ္လို ့ၿပန္ေၿပာတယ္၊ ႏိုင္ငံေရးဆက္လုပ္ဖို ့စိတ္ကူးေသးလားလို ့ေမးတဲ ့အ
ခါက်ေတာ ့ခုလိုေၿဖလိုက္ပါတယ္၊ က်ေနာ္ကနိုင္ငံေရးသမားမဟုတ္ဘူး၊ေက်ာင္းသားတေယာက္ပါ၊ေက်ာင္းသားတေယာက္အေနနဲ ့အေရးအ
ခင္းမွာပါဝင္ခဲ ့လွဳပ္ရွားခဲ ့တာပါ၊ဒီထက္ပိုၿပီးဘာမွနားမလည္ပါဘူး၊ လို ့ၿပန္ေၿပာခဲ ့ပါတယ္၊ အဲဒီလိုေၿပာၿပီးဆိုၿပီးေတာ ့က်ဳပ္ကိုၿပန္ခြင္ ့ေပးလိုက္
တယ္၊ က်ဳပ္စိတ္ထဲမွာေတာ ့တစံုတဦးေတာ ့ေနာက္ကလိုက္ေနၿပီးလို ့ထင္လိုက္ပါတယ္၊ေမာ္လၿမိုင္ၿမို ့ကအရမ္းကိုေၿပာင္းလဲသြားတယ္၊ဘတ္
စ္ကား ဂိတ္ကိုသြားရာလမ္းတေလ်ာက္မွာလူေတြအမ်ားႀကီးေတြ ့ရတယ္၊ေထာင္ထဲအႀကာႀကီးေနလာရေတာ ့လမ္းေလ်ွာက္ရတာအဆင္မေၿပ
ဘူး၊မႀကာခဏခလုတ္တိုက္မိတယ္၊ရဲေတြ၊စစ္သားေတြကိုေတြ ့ရတဲ ့အခါ ငါဆီကိုမ်ားလာေနတာလား၊စိတ္ကအေတြးလြန္ေနတယ္၊ေမာ္လၿမိုင္
ကေနဘားအံၿမို ့ကိုၿပန္လာတဲ ့လမ္းတေလ်ွက္မွာလည္းအိပ္ကိုအၿမန္ၿပန္ေရာက္ခ်င္တဲ ့စိတ္ကေလာေနတယ္၊ညမိုးခ်ဳပ္(၇း၀၀)ေလာက္ဘားအံ
ၿမို ့ကိုၿပန္ေရာက္ခဲ ့တယ္၊ အေမသိပ္ႀကိုက္တတ္တဲ ့လၻက္ရည္နဲ ့အီႀကာေကြးမုန္ ့ကိုဝယ္လာခဲ ့တယ္၊ဒီအခိ်န္ဆိုအေမအိပ္ေနေလာက္ၿပီး၊မိုးခ်ဳပ္
ေနေတာ ့အိပ္ပတ္ဝန္းက်င္မွာလည္းလူသြားလာသိပ္မရိွဘူး၊ ဆယ္စုႏွစ္တခုႀကာခဲ ့ၿပီးဆိုေတာ ့လည္းအိမ္ကအိမ္အိုႀကီးၿဖစ္ေနၿပီး၊တအိမ္လံုး
ေမွာင္မဲေနပါလား၊ ဒီအခိ်န္အိပ္ကုန္ႀကၿပီးလား၊ညီမေလးနာမည္ကိုေခၚလိုက္တယ္၊တခါးဖြင္ ့သံႀကားတယ္၊က်ဳပ္ၿပန္လာမဲ ့လိုသူတို ့ကိုအသိမ
ေပးခဲ ့ေတာ ့သူတို ့ဘယ္သိမွာလဲ၊အကိုႀကီးဆိုၿပီးက်ဳပ္ကိုဖက္ရင္းငိုပါေလေရာ၊အေမလည္းအိပ္ရာကႏိုးလာတယ္၊အေမလည္းငိုၿပန္တယ္၊ညီ
ေလးလည္းငိုၿပီးေၿပာတယ္၊အကိုႀကီး ေစာလွထြန္းၿဖူ ေသဆံုးသြားတာ တပတ္ထဲရိွပါေသးတယ္တဲ ့၊ေအာ္..ဒါေႀကာင္ ့အကိုႀကီးက်ဳပ္ကိုလာမ
ႀိုကိုတာကိုး၊ အကိုႀကီးဆံုးတာကိုက်ဳပ္ကိုဘာလို ့အသိမေပးႀကတာလည္း၊က်ဳပ္စိတ္ဆင္းရဲမွာစိုးလို ့တဲ ့၊က်ဳပ္ကိုသိပ္ခ်စ္ရွာတဲ ့အကိုႀကီးတ
ေယာက္က်ဳပ္အိမ္ၿပန္ေရာက္တဲ ့အခိ်န္ကိုမေတြ ့ႏိုင္တာကိုပဲစိတ္မေကာင္းၿဖစ္ခဲ ့ပါတယ္၊ကံတရားကဖန္လာေတာ ့လည္းဘာတတ္ႏိုင္မွာလဲ၊
က်ဳပ္မိသားစုမွာက်ဳပ္တာဝန္ယူရေတာ ့မယ္၊မိသားစုအေၿခအေနၿပန္ေကာင္းလာဖို ့အတြက္အလုပ္တခုရေအာင္ရွာလုပ္ရမွာ၊အကိုဘယ္လိုေသ
သြားလဲဆိုတာေမးမိတယ္၊သူစိတ္ေတြညစ္ၿပီး၊အရက္ေတြပဲဖိေသာက္ေနတယ္တဲ ့၊အရက္ေသာက္တာမ်ားေတာ ့ေသြးတိုးၿပီးခ်က္ခ်င္းေသဆံုး
သြားတာဆိုပဲ၊အကိုစိတ္ဆင္းရဲေလာက္မွာပါ၊က်ဳပ္ကလည္းေထာင္ထဲမွာ၊မိသားစုအေရး၊ေထာက္လွမ္းေရးေတြခိုင္းေနတဲ ့အခိ်န္ေတြမ်ားေန
ေတာ ့၊သူေနရာမွာက်ဳပ္ဆိုဒီေလာက္လုပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး၊သူလုပ္ခဲ ့တဲ ့အလုပ္ေတြကသူပဲလုပ္ႏိုင္မွာပါ၊မိသားစုအေပၚမွာလည္းတာဝန္ေက်ပါ
တယ္၊ခုခိ်န္မွာေတာ ့က်ဳပ္အလည္ ့၊ ရဲစခန္းမွာတပတ္တခါ(အိမ္မွာရိွပါေႀကာင္း)လက္မွတ္သြားထိုးရတယ္၊ဘားအံၿမိဳ ့ထဲမွာအလုပ္ရွာမရဘူး၊
အၿပင္မွာအလုပ္သြားရွာရမယ္၊အၿပစ္ဒါဏ္က်ခံၿပီးသားကိုေၿခခ်ဳပ္တခါထပ္လုပ္ထားေတာ ့ဘာအလုပ္လုပ္စားရေတာ ့မွာလဲ၊အရမ္းကိုစိတ္ဓါတ္
က်တယ္၊ဒီႀကားထဲမရွာဘဲေရာက္လာတဲ ့ကိစၥတခုကပိုၿပီးစိတ္ညစ္ရၿပန္ေရာ၊ကိုယ္နဲ ့ဘာမွမသက္ဆိုင္တဲ ့အမႈမွာ သံသရမကင္းလို ့ဆိုၿပီး